logo_norskindustri
logo_forweb
logo (1)

Videostream

Chat og TEKMAR Respons

TEKMAR Digital Bedriftsoversikt:          TEKMAR Deltagerliste

Rostein, OxyGuard, NOFI, Piscada, Argus Remote Systems,

Tomra Engineering, Cflow, NEXANS og AkvaGroup

Program

8:00-9:00: Oppkobling for "teknisk sjekk", og ombordstigning for deltagere.
9:00 - 9:05 : Åpning fra TEKMAR Studio. Velkommen til TEKMAR 2020 – kort om dagen, gjennomføringsplan og praktikaliteter. Møteleder Forskningssjef Hans Bjelland, SINTEF Ocean

Hans V. Bjelland

Stilling: Forskningssjef, avd for Sjømatteknologi, SINTEF Ocean

Utdanning: MSc/PhD industridesign

Fagfelt: Havbruksteknologi

Bio: Bjelland og hans kollegaer driver forskning og utvikling av havbruksteknologi gjennom hele produksjonskjeden. Han leder også SFI Exposed Aquaculture Operations, et forskningssenter som utvikler kunnskap og løsninger for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på værharde lokaliteter.

9:05 - 9:20: Lakseoppdrett i Coronaens tidsalder – forventninger og spilleregler for neste 10 års merdbaserte lakseoppdrett. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Odd Emil Ingebrigtsen

Stilling: Fiskeri- og sjømatminister,

Utdanning: Fiskeriøkonom fra Høgskolen i Bodø

Bio: Tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet. Har vært administrerende direktør i Indre Salten Energi AS. Politisk erfaring fra kommunestyret i Bodø gjennom 24 år.

9:20 – 9:35: Veien til et mer optimalt lakseoppdrett – kan dugnad innen reduksjon av fiskedød styrke posisjonen for en norsk sjøbasert oppdrettsnæring? Styreleder Aino Olaisen, Nova Sea AS

Aino Olaisen

Stilling: Styreleder, Nova Sea as

Utdanning: Mellomfag historie, språkstudier og studier ved Norges fiskerihøgskole.

Fagfelt: Fiskeoppdrett

Bio: Har erfaring fra ulike deler av lakseoppdrett, og fra bedriftsetableringer, samt regional og lokal samfunnsutvikling.

9:35 - 9:50: Kjølstrekking TEKMAR 2020: Lakseoppdrett ved inngangen til et nytt ti-år – innovasjonsmuligheter i det som ikke er optimalt? Stiller spørsmål som skal diskuteres på slutten av dagen. TEKMAR RESPONS. Forskningsleder Leif Magne Sunde, SINTEF Ocean

Leif Magne Sunde

Stilling: Forskningsleder Havbruksoperasjoner, Sjømatteknologiavd., SINTEF Ocean

Utdanning: M.Sc i generell akvakultur (UiB 1993)

Fagfelt: Forskning og innovasjon i skjæringspunktet biologi/teknologi i havbruk

Bio: Forsker/Forskningsleder ved SINTEF Ocean, tidligere SINTEF Fiskeri- og Havbruk siden 1999. Prosjektleder og medgrunnlegger av TEKMAR-konferansen.

9:50 - 10:05: Makrotrend: nedgang i forbruk – er verden på vei inn i en optimaliseringstid, mer enn en tradisjonell veksttid? Student Ole Edvard Kolvik Valøy, Grønne Studenter i Trondheim

Ole Edvard Kolvik Valøy

Stilling: Student, NTNU

Utdanning: Elektronisk systemdesign og innovasjon, masterstudent

Fagfelt: Elektronikk

Bio: Helt vanlig tredjeårsstudent med deltidsjobb på Vitensenteret. Kan ikke så mye om laks, men er engasjert i Trondheim Grønne Studenter.

10:05 - 10:20: Er tiden inne for å tune og optimalisere produksjon – heller enn å kjøpe nytt produksjonsvolum på auksjon? Konsernsjef Per Anton Løfsnæs, Bjørøya Holding AS

Per Anton Løfsnæs

Stilling: Daglig leder i Bjørøya AS

Fagfelt: Fiskeoppdretter

Bio: Bedriftseier og samfunnsutvikler i over 30 år, som har fulgt laksenæringens opp- og nedturer.

10:20 - 10:25: Virtuell kaffe- og optimaliseringspause
10:25 - 10:40: Optimalisering 1: Laksedøden – hva gjør vi? Daglig leder Arnfinn Aunsmo, Barkbekken

Arnfinn Aunsmo

Stilling: Daglig leder Barkbekken

Førsteamanuensis II NMBU Veterinærhøgskolen

Førsteamanuensis II NTNU

Utdanning: Veterinær, PhD epidemiologi

Fagfelt: Forskning, utvikling og produksjon i havbruk

Bio: Erfaring fra produksjon i havbruk, fiskehelse, forskning og teknologiutvikling i mange ulike roller

10:40 - 10:55: Optimalisering 2: Termisk avlusing – på siste verset? Ansvar, forutsetninger og forventningsavklaringer – tid for sertifisering? Avdelingsdirektør fisk og sjømat Elisabeth Wilmann, Mattilsynet

Elisabeth Wilmann

Stilling: Direktør, avdeling fisk og sjømat på Hovedkontoret i Mattilsynet

Utdanning: Samfunnsøkonom

Fagfelt: forvaltning

Bio: Vært direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet i 5 år. Jobbet tidligere i Nærings- og fiskeridepartementet med mattrygghet og handelspolitikk

10:55 - 11:10: Optimalisering 3: Termisk avlusing – kan oppdretterne lære noe av egne tall, og bli bedre på den måten? Prosjektleder Remi Mathisen, Nordlaks Oppdrett AS

Remi Mathisen

Stilling: Prosjektleder, Nordlaks Oppdrett AS

Utdanning: Akvakultur, Høgskolen i Sogn- og Fjordane

Fagfelt: Matfisk, laks

Bio: Ansatt som driftsleder i Nordlaks siden 2000. Prosjektleder de siste tre år, men fokus på miljøundersøkelser, renovering og etablering av anlegg, innkjøp av nøter og annet utstyr, og en del eksterne samarbeidsprosjekter. Lang erfaring med drift, produksjon og forebyggende arbeid mot lus.Tidligere ansatt ved HI avd. Austevoll.

11:10 - 11:25: Optimalisering 4: Ikke-medikamentell-avlusing: Veier til mer optimale håndteringsoperasjoner og lavere dødelighet. Seniorforsker Merete Bjørgan Schrøder, SINTEF Ocean

Merete Bjørgan Schrøder

Stilling: Seniorforsker,  SINTEF Ocean AS

Utdanning: Doktorgrad i fiskehelse

Fagfelt: Forskning og utvikling

Bio: Seniorforsker i SINTEF Ocean de to siste årene. Har lang erfaring med havbruk generelt og fiskehelse spesielt fra forskning, industri og virkemiddelapparatet (FHF).

11:25 - 11:40: Optimalisering 5: Laksefôring – kan nye teknologier gjøre at vi kun kaster fôr og ikke penger på havet? Daglig leder Vidar Myhre, Spillfree AS

Vidar Myhre

Stilling: Daglig leder og Grunder av Spillfree Analytics

Utdanning: M.Sc i akvakultur NTNU 1998

Fagfelt: Biologisk optimalisering.

Bio: Startet karrieren som prosjekt koordinator i Nutreco på Lerang forskningsstasjon frem til 2000, deretter 2 år i AstraZeneca som  forskningskoordinator på fase 4 studier. Fra 2003 til 2016 i Marine Harvest, først som driftsleder (5,5 år) på matfiskanlegg på Jøa, deretter hadde flere mellomleder stillinger innen rensefisk, fôring og kvalitet. Grundet Spillfree i 2016 som i 2018 ble slått sammen med Aquaanalytics (Arnfinn Aunsmo) til Spillfree Analytics.

11:40 - 11:45: Virtuell kaffe- og optimaliseringspause
11:45 - 12:00: Optimalisering 6: Rømming teller! - Feilmarginer og optimal kontroll. Direktør kyst- og havbruksavdelingen Øyvind Lie, Fiskeridirektoratet

Øyvind Lie

Stilling: Direktør Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet

Utdanning: Cand.real, dr.philos. Ernæringsbiologi

Fagfelt: Forvaltning

Bio: Tidligere lang erfaring med forskning, bla direktør på NIFES

12:00 - 12:15: Optimalisering 7: Ingen miljøeffekt av strengere lusekrav – tid for å endre spillereglene i merdbasert lakseoppdrett? Forsker Mari Lie Larsen, Fridtjof Nansens Institutt

Mari Lie Larsen

Stilling: Forsker,  Fridtjof Nansens Institutt

Utdanning: M.Sc  Geofysikk/Technology Management

Fagfelt: Forskning

Bio: Forsker ved Fridtjof Nansens Institutt som driver uavhengig forskning om internasjonal miljø, energi- og ressursforvaltningspolitikk. De undersøker om reguleringer og forvaltningssystemer i havbruksnæringen virker etter hensikt i prosjektet «Grønt lys for havbruk? Bærekraftig innovasjon og vekst i Norge» finansiert av Forskningsrådet.

12:15 - 12:30: Ser vi slutten på de gode tidene for merdbasert lakseoppdrett? Konsulent Øyvind Kråkås, Havbrukspartner AS

Øyvind Kråkås

Stilling: Dagleg leiar, Havbrukspartner AS

Utdanning: Mastergrad i medievitskap

Fagfelt: Media og kommunikasjon med fiskeoppdrett som spesialfelt

Kommunikasjonsansvarleg i Salmon Group 2010-2017, starta rådgjevingsselskapet Havbrukspartner i 2017 saman med Johnny Kjæmpenes og Arild Hagenes. Forfattar av boka «Sulefisk 25 år» i 2010.

12:30 - 13:00: Diskusjon i TEKMAR studio, basert på foredrag og TEKMAR RESPONS

Tema 1: Merdoppdrett om 10 år – fortsatt en viktig teknologi? Optimaliseringsmuligheter?

Tema 2: Ikke medikamentell avlusing – et blått lys? Optimaliseringsmuligheter?

Tema 3: Innovasjon i Coronaens tidsalder – mister vi farta? Optimaliseringsmuligheter?

13:00 - 14:00: Slutt. Avstigning. Husk TEKMAR 2021: 30. nov. og 1. des. 2021