Smoltteknologi

SINTEF og AKVAFORSK arrangerte 17. januar 2006 et seminar ved SINTEF Sealab, der fokuset var ferskvannsressurser og teknologi for framtidig settefiskproduksjon av laksefisk. Omlag 50 % av den norske smolten var «representert» på møtet. Tematikken ble belyst gjennom presentasjoner fra forskningsinstitusjoner, oppdrettsselskaper, offentlige myndigheter og organisasjoner.

 

aapning_Arne
Åpning av smoltseminar ved Arne Kittelsen

 

Artikler og dokumenter:

Kilde Kontakt
Produksjon av kvalitetssmolt ved bruk av resirkulering Arne Kittelsen
Smoltkvalitet og prestasjon i sjø Grete Bæverfjord
Resirkulering i marin akvakultur Ingrid Salvesen
Erfaringer med resirkulering i smoltproduksjon John-Ivar Sætre
Akvakulturforskriften – vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd Martin Binde
Næringens eget syn på framtidig smoltproduksjon Morten Lund
Resirkulering – historie og nyvinninger Yngve Ulgenes
Potensial ved bruk av resirkulering Yngve Ulgenes
Eksempel på bruk av resirkulering Øyvind Prestvik
Referatnotat: Produksjon av kvalitetssmolt ved resirkulering Yngve Ulgenes og Arne Kittelsen
Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret