Rømming

Hindre rømming

I forbindelse med FHF-prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming er nettsiden hindreromming.no opprettet. Her formidles forskningsresultater om årsaker til rømming, metoder for granskning av rømmingshendelser og tiltak som kan hindre rømming. Prosjektet gjennomføres av SINTEF og Høgskulen i Volda. 

Forankringsseminaret 2022

Seminaret «Levetid fortøyning – i lys av bærekraft, sikkerhet og økonomi» ble gjennomført 29. august 2022 ved Scandic Havet i Bodø. Forankringsseminaret ble arrangert som et samarbeid mellom SINTEF Ocean AS, NCE Aquaculture og Fiskeridirektoratet. Presentasjonene fra seminaret er lastet opp i tabellen nedenfor:

ForedragsholderFirmaForedrag
Program og bakgrunn
Remi MathisenNordlaks OppdrettFortøyning i praksis – Hvordan kan man oppnå en mer bærekraftig bruk av fortøyning
Vivian MeløysundStandard NorgeTilrettelegger NS 9415 for en mer bærekraftig bruk av forankring?
Erlend Hosdal SkjetneFiskeridirektoratetNår uhellet er ute! Hva er status på fortøyningsrelaterte hendelser siden NYTEK og hvordan fordeles ansvar
Sigurd Olaf KlæthLøvold ASHvordan reguleres levetid i dag? Fra en produsents ( leverandørs) perspektiv
Håvard NybøMørenot Aquacuture ASNy fortøyning i sjø; prosjektering, levetid og bærekraft?
Tor Åge StensøAbyssBrukervennlighet og erfaringer fra fortøyningshåndtering
Karoline EriksenScale AQKomponentene i sjø; teoretisk levetid mot reell belastning?
Jan Tore FagertunSINTEF Ocean ASKomponentene i sjø; hva kan vi lære? Hva burde styre utskiftningsintervall?
Ingve KarlsenAkvasafeSertifiseringsselskapets perspektiv på anleggskontroll og inspeksjon – Driftes dette optimalt med magens systemer?
Kjetil HolvikSelstadDagens praksis rundt levetidsforlenging
Anders TverbakkRetura IrisNår brukt kan bli nytt – retur av fortøyning
Brit Uglem BlomsøSjømat NorgeBetraktninger rundt dagen
Oppsummerende notat

Forankringsseminaret 2016

panorama-seminar_edit

Torsdag 15. september 2016 ble Forankringsseminaret 2016 avholdt på Radisson Blu Hotel Trondheim Airport med 155 deltagere. Seminaret ble arrangert som et samarbeid mellom SINTEF Fiskeri og havbruk, Fiskeridirektoratet, Norsk Industri og Sjømat Norge. Foredragene fra dette seminaret er samlet under. Her er også program og deltakerliste. Oppsummering av viktig tematikk som kom opp under forankringsseminaret finner du her.

 Stål Heggelund – Norsk Industri
 Leif Magne Sunde – SINTEF Fiskeri og havbruk
 Erlend Hopsdal Skjetne – Fiskeridirektoratet
 Jørgen Walaunet – SinkabergHansen
 Joachim Buarø – AQS
 Ole Martin Martinsen – Eiva Safex
 Martin Søreide – Aqualine
 Line Heimstad – Aquastructures
 Olve Vangdal – NOOMAS DNV GL
 Kai Roger Nilsen – Deep Sea Mooring
 Torbjørn Rokstad – MacGregor Pusnes
 Vegard Ø. Aksnes – SINTEF MARINTEK
 Gudmund Eikesund – NTNU
 Diskusjon – SINTEF
 Aina Valland – Sjømat Norge
 Oppsummering

 

Eldre dokumenter

Rømmingsproblemet er både et økonomisk problem og et miljøproblem. SINTEF presenterer her resultater fra eldre prosjekter som kan medvirke til en positiv utvikling i rømmingskampen.

Nedenfor presenteres noen bidrag for en mer rømmingssikker oppdrettsnæring.

ArtiklerUtført avPresentert
Beregning av dimensjonerende strømhastighet for oppdrettslokalitetFHF / FHL / SINTEFJanuar 2010
Islast i kombinasjon med sterk vind, bølger og strøm øker rømmingsrisikoFHF / FHL /SINTEFJanuar 2010
Riving av not – er det not eller røkter som svikter?SINTEFNorsk Fiskeoppdrett nr 17/03
Riving av not – løsninger gjennom nye konsepterSINTEFNorsk Fiskeoppdrett nr 04/04
Rømmingssikre anlegg for torskSINTEFNorsk Fiskeoppdrett
RapporterUtført avFinansiert
Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanleggSINTEFFHF
Godt sikkerhetsarbeid – eksempler fra ulike næringerSINTEFFHF
Manual for utvikling av brukervennlig utstyr for havbruksbransjenSINTEFFHF
Rømming tilknyttet transport av levende fisk i oppdrettsnæringenSINTEFFiskeridirektoratet
Rømmingssikker not for torskSINTEFInnovasjon Norge
Torskenot – riktig valg av not i oppdrett av torskSINTEFInnovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune og Sogn og Fjordane Fylkeskommune
FHF rømmingsprogram – standardisering av brukerhåndbøkerSINTEFFHF / SINTEF
FHF rømmingsprogram – mal for håndbøker – forankringSINTEFFHF / SINTEF
FHF rømmingsprogram – mal for håndbøker – flytekrageSINTEFFHF / SINTEF
FHF rømmingsprogram – mal for håndbøker – notposeSINTEFFHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – SamlerapportSINTEFFHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Oversikt over notsystemerSINTEFFHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Alternative notkonsepterSINTEFFHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Riving og deformasjon av notSINTEFFHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – ModellforsøkSINTEFFHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Oversikt over forankringsløsningerSINTEFFHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Konsept og styrkemessig vurdering av
nye forankringssystemer for stålanlegg
SINTEFFHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Forankring av plastringerSINTEFFHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Anbefalt utlegg av enkeltlinerSINTEFFHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Svaiforankring av oppdrettsanleggSINTEFFHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Drift og operasjonSINTEFFHF / SINTEF
Gjennomgang av tekniske krav til oppdrettsanlegg – basert på rømmingstilfeller i januar 2006SINTEFFHF / SINTEF
Vandring og spredning av rømt oppdrettslaksNINA 
Oppsummering av kunnskapsstatus innen rømming av oppdrettslaks – tiltak for gjenfangst etter rømmingHavforskningsinstituttet 
Menneskelige faktorer og rømmingSINTEFFHF

NS9415/NYTEK

DokumenttittelKildeKontakt
Stabilitet av fôrflåteSINTEFMorten Lønseth
Sertifiseringsordning – organiseringSINTEFArne Fredheim
Faglig underlag NS9415 – InteraksjonSINTEFØsten Jensen
Faglig underlag NS9415 – IsSINTEFØsten Jensen
Faglig underlag NS9415 – Miljøkriterier på lokalitetSINTEFØsten Jensen
Faglig underlag NS9415 – Designlaster og sikkerhetSINTEFØsten Jensen
Faglig underlag NS9415 – StrømSINTEFØsten Jensen
Faglig underlag NS9415 – OppsummeringSINTEFØsten Jensen