Rømming

Hindre rømming

I forbindelse med FHF-prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming er nettsiden hindreromming.no opprettet. Her formidles forskningsresultater om årsaker til rømming, metoder for granskning av rømmingshendelser og tiltak som kan hindre rømming. Prosjektet gjennomføres av SINTEF og Høgskulen i Volda. 

Forankringsseminaret 2016

panorama-seminar_edit

Torsdag 15. september 2016 ble Forankringsseminaret 2016 avholdt på Radisson Blu Hotel Trondheim Airport med 155 deltagere. Seminaret ble arrangert som et samarbeid mellom SINTEF Fiskeri og havbruk, Fiskeridirektoratet, Norsk Industri og Sjømat Norge. Foredragene fra dette seminaret er samlet under. Her er også program og deltakerliste. Oppsummering av viktig tematikk som kom opp under forankringsseminaret finner du her.

 Stål Heggelund – Norsk Industri
 Leif Magne Sunde – SINTEF Fiskeri og havbruk
 Erlend Hopsdal Skjetne – Fiskeridirektoratet
 Jørgen Walaunet – SinkabergHansen
 Joachim Buarø – AQS
 Ole Martin Martinsen – Eiva Safex
 Martin Søreide – Aqualine
 Line Heimstad – Aquastructures
 Olve Vangdal – NOOMAS DNV GL
 Kai Roger Nilsen – Deep Sea Mooring
 Torbjørn Rokstad – MacGregor Pusnes
 Vegard Ø. Aksnes – SINTEF MARINTEK
 Gudmund Eikesund – NTNU
 Diskusjon – SINTEF
 Aina Valland – Sjømat Norge
 Oppsummering

 

Eldre dokumenter

Rømmingsproblemet er både et økonomisk problem og et miljøproblem. SINTEF presenterer her resultater fra eldre prosjekter som kan medvirke til en positiv utvikling i rømmingskampen.

Nedenfor presenteres noen bidrag for en mer rømmingssikker oppdrettsnæring.

Artikler Utført av Presentert
Beregning av dimensjonerende strømhastighet for oppdrettslokalitet FHF / FHL / SINTEF Januar 2010
Islast i kombinasjon med sterk vind, bølger og strøm øker rømmingsrisiko FHF / FHL /SINTEF Januar 2010
Riving av not – er det not eller røkter som svikter? SINTEF Norsk Fiskeoppdrett nr 17/03
Riving av not – løsninger gjennom nye konsepter SINTEF Norsk Fiskeoppdrett nr 04/04
Rømmingssikre anlegg for torsk SINTEF Norsk Fiskeoppdrett
Rapporter Utført av Finansiert
Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg SINTEF FHF
Godt sikkerhetsarbeid – eksempler fra ulike næringer SINTEF FHF
Manual for utvikling av brukervennlig utstyr for havbruksbransjen SINTEF FHF
Rømming tilknyttet transport av levende fisk i oppdrettsnæringen SINTEF Fiskeridirektoratet
Rømmingssikker not for torsk SINTEF Innovasjon Norge
Torskenot – riktig valg av not i oppdrett av torsk SINTEF Innovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune og Sogn og Fjordane Fylkeskommune
FHF rømmingsprogram – standardisering av brukerhåndbøker SINTEF FHF / SINTEF
FHF rømmingsprogram – mal for håndbøker – forankring SINTEF FHF / SINTEF
FHF rømmingsprogram – mal for håndbøker – flytekrage SINTEF FHF / SINTEF
FHF rømmingsprogram – mal for håndbøker – notpose SINTEF FHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Samlerapport SINTEF FHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Oversikt over notsystemer SINTEF FHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Alternative notkonsepter SINTEF FHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Riving og deformasjon av not SINTEF FHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Modellforsøk SINTEF FHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Oversikt over forankringsløsninger SINTEF FHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Konsept og styrkemessig vurdering av
nye forankringssystemer for stålanlegg
SINTEF FHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Forankring av plastringer SINTEF FHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Anbefalt utlegg av enkeltliner SINTEF FHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Svaiforankring av oppdrettsanlegg SINTEF FHF / SINTEF
Nye rømmingssikre merdkonsept – Drift og operasjon SINTEF FHF / SINTEF
Gjennomgang av tekniske krav til oppdrettsanlegg – basert på rømmingstilfeller i januar 2006 SINTEF FHF / SINTEF
Vandring og spredning av rømt oppdrettslaks NINA  
Oppsummering av kunnskapsstatus innen rømming av oppdrettslaks – tiltak for gjenfangst etter rømming Havforskningsinstituttet  
Menneskelige faktorer og rømming SINTEF FHF

NS9415/NYTEK

Dokumenttittel Kilde Kontakt
Stabilitet av fôrflåte SINTEF Morten Lønseth
Sertifiseringsordning – organisering SINTEF Arne Fredheim
Faglig underlag NS9415 – Interaksjon SINTEF Østen Jensen
Faglig underlag NS9415 – Is SINTEF Østen Jensen
Faglig underlag NS9415 – Miljøkriterier på lokalitet SINTEF Østen Jensen
Faglig underlag NS9415 – Designlaster og sikkerhet SINTEF Østen Jensen
Faglig underlag NS9415 – Strøm SINTEF Østen Jensen
Faglig underlag NS9415 – Oppsummering SINTEF Østen Jensen