Nyheter

23.11.2016 TEKMAR 2016 utsolgt med over 380 deltakere én uke før avgang!

TEKMAR – Innovasjon i havbruk, arrangeres i år for 14. gang, – tirsdag 6. og onsdag 7. desember på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. TEKMAR er Norges ledende, innovasjonsrettede laksekonferanse.  Et oppdatert program finner du her!

Hovedfokus for TEKMAR er å være arenaen der norsk lakseoppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og morgendagens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og legger premisser for nasjonale FoU-strategier.

I 2015 ble TEKMAR utsolgt med over 360 deltagere, hvorav over 70 % kom fra industrien. TEKMAR 2016 er nå utsolgt med over 380 deltakere én uke før avgang.

Arealet for stand/utstilling er dessverre utsolgt!

I år opererer vi under en tentativ hovedtittel som berører bredden av laksenæringen:  «Stopp opp! Kan bedre teknologi øke presisjon og sikre forutsigbarhet for laksevekst?». 

Bakteppet for TEKMAR 2016 er at det synes å være en mismatch mellom laksenæringens evne til å «levere» forutsigbarhet, og det som etterspørres av myndighetene for å få lov til å vokse videre innen lakseoppdrettet. Er det god nok presisjon i det næringen holder på med? Er det behov for å heve presisjonen? Hvor må presisjonen forbedres? Hvordan skal næringen dokumentere at den har kontroll?  Hvilke innovasjoner kan bidra til å sikre at næringen kan «love» forutsigbarhet, og som dermed kan åpne for ny laksevekst?

Arrangør er SINTEF Fiskeri og havbruk,  i samarbeid med Norges forskningsråd, Sjømat Norge, Norsk Industri, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norske Maritime Eksportører, samt NCE Aquaculture og akvARENA.

I forlengelsen av TEKMAR blir det 7. desember kl. 14:30 arrangert et halearrangement for prosjektet TRESS, preventive Tiltak for REdusert SmitteSpredning mellom havbruksanlegg og fartøy, i regi av Anteo/SINTEF. Mer informasjon om TRESS og påmelding finner du her.

Storby Marin arrangerer et arrangement i forlengelsen av TEKMAR 7.desember kl. 14:15. På Marine City Innovation Day vil det pitches seks ulike innovasjoner fra seks ulike byer og miljøer.  Vil du vite mer om det nyeste nye, så er dette arrangementet for deg. Gratis deltakelse, og påmelding skjer her.

 

bilde1 bilde2

 

Gjennom sitt tidsaktuelle program vil TEKMAR 2016 gi oppdatert kunnskap og impulser fra industri, FoU og myndigheter, som aktørene kan bruke som «drivstoff» i sin egenutvikling. Spre det glade budskap til kollegaer og samarbeidspartnere som har en rolle (eller bør ha en rolle…..) inn mot morgendagens sjøbaserte lakseoppdrett!

Velkommen til innovative dager i Trondheim!

 

22.09.16 – Forankringsseminaret 2016

Torsdag 15. september ble Forankringsseminaret 2016 arrangert ved Radisson Blu Hotel Trondheim Airport med 155 deltagere. Seminaret ble arrangert som et samarbeid mellom SINTEF Fiskeri og havbruk, Fiskeridirektoratet, Norsk Industri og Sjømat Norge. Presentasjoner fra dette finner du her.

panorama-seminar_edit

12.09.16 – TEKMAR 2016 er i farta – hold av 6. og 7. desember!

Arbeidet med å utforme et godt og tidsaktuelt program for årets TEKMAR er i god gjenge.  Det vil bli lagt ut mer informasjon rundt program/påmelding om noen uker, så følg med på nettsiden.   Dersom du vil sikre ditt selskap areal til stand/utstilling under TEKMAR 2016, er det allerede nå mulig å melde sin interesse. Kontaktperson for dette er Kari-Anne Ofstad (epost: kari-anne.ofstad@sintef.no, mob: 905 92 262).

02.12.15 – TEKMAR 2015 har landet!

Etter to spennende dager har de over 360 TEKMAR-deltagerne reist hjem, forhåpentligvis lastet med nytt tankegods, nye relasjoner og inspirasjon for å drive frem enda bedre løsninger for laksenæringen.

img_1862_edit

I menyen under Tidligere konferanser finner du foredrag og bilder fra to hektiske dager.

Vi vil takke alle foredragsholdere og deltagere for bidrag til å gjøre TEKMAR til en viktig happening.

Velkommen til TEKMAR 2016– som arrangeres første uka i desember neste år. Følg med på www.tekmar.no for mer informasjon.

02.11.15 – TEKMAR 2015 – kampen mot høye produksjonskostnader er i gang

TEKMAR har hvert år siden 2003 samlet laksenæringen for å fokusere på dagens utfordringer og morgendagens løsninger i sjøbasert oppdrett – under paraplyen INNOVASJON I HAVBRUK! Sist år samlet vi 303 deltagere, hvorav over 70 % fra industrien. Årets TEKMAR arrangeres tirsdag 1. og onsdag 2. desember på Clarion Hotel og Congress i Trondheim, på samme lest som de foregående år. En måned før avgang er det 100 påmeldte, og i tillegg er det så langt 8 aktører som ønsker å profilere seg med stand under TEKMAR 2015.

Den overordnede tittelen for TEKMAR 2015 er «Dopet på høy laksepris – kan økte produksjonskostnader og grønnere profil skape innovasjon?». Det foreløpige programmet finner du HER. Påmelding gjør du HER.

Programmet er delt inn i sesjonene:
Sesjon 1: Velkommen og motivasjon
Sesjon 2: Kostnadsjakt – kan nye teknologier, metoder og prosedyrer redusere produksjonskostnad?
Sesjon 3: Grønt havbruk med nye teknologier – tid for «gamechangers»?
Sesjon 4: Rom for samarbeid

Bakteppet for årets TEKMAR er at produksjonskostnadene er økende, og at en berges av høye laksepriser. Situasjonsbildet er på flere måter lik det en har sett i oljenæringen, og man er på vei inn i en utvikling der man blir sårbar i forhold til eksterne krefter. TEKMAR ønsker å dissekere produksjonskostnadene, og bidra til innovasjoner som kan gi resultater i kostnadsjakten.

Samfunnet dreier seg i sterk grad mot grønne løsninger, og havbruket vil bli preget av dette i årene som kommer. På TEKMAR vil vi gi deltagerne trender og teknologier, som vil kunne bli «Gamechangers», det vil si teknologier eller metoder som på ulikt vis vil gjøre lakseoppdrettet grønnere. Slike teknologier kan innebære skifter som får betydelige konsekvenser for måten man i dag løser næringens utfordringer på.

Gjennom sitt tidsaktuelle program vil TEKMAR 2015 gi oppdatert kunnskap og impulser fra industri, FoU og myndigheter, som aktørene kan bruke som «drivstoff» i sin egenutvikling. Spre det glade budskap til kollegaer og samarbeidspartnere som har en rolle (eller bør ha en rolle…..) inn mot morgendagens sjøbaserte lakseoppdrett!

De senere år har vi registrert at flere ønsker å profilere seg under TEKMAR. Vi har derfor i år i samarbeid med hotellet tilrettelagt pakker som inkluderer mulighet for å ha stand/utstilling i mingleområdet (mer informasjon finner du HER. Bestilling gjøres i påmeldingsskjemaet. For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Kari-Anne Ofstad, Kari-Anne.Ofstad@sintef.no, mob: 905 92 262).

oversiktsbilde2_edit tekmar

Hovedfokus for TEKMAR er å være en arena der norsk lakseoppdrettsnæring drøfter utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og legger premisser for nasjonale FoU-strategier.

Arrangør er SINTEF Fiskeri og havbruk, i samarbeid med Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Maritime Eksportører, samt NCE Aquaculture og akvARENA.