Nyheter

20.12.2018: TEKMAR 2018 ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET INNOVATIVT NYTTÅR!

TEKMAR 2018 kom godt i mål før julestria slo inn. Søsterkonferansen TEKSET, som setter fokus på innovasjon i settefisknæringen, går av stabelen 12. og 13. februar 2019 i Trondheim, og vi peker på denne siden settefisk er en av matfisknæringens viktigste innsatsfaktorer. Se www.tekset.no for mer informasjon og mulighet for å tegne deg på nyhetsbrev.

TEKMAR ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

5.12.2018: TEKMAR 2018 har kommet i havn etter to intense dager for 400 deltagere!

TEKMAR har igjen markert seg som Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse. FISKEVELFERD 2.0 er satt behørig på dagsorden, og deltagerne er lite i tvil om at fiskevelferd hører til lengre inn i styrerommene enn det som er tilfelle i dag! Biologi og økonomi knyttes forpliktende sammen for de selskapene som skal være de ledene i morgendagens lakseoppdrett! Nå starter arbeidet med å finne struktur og ta de rette grepene fremover, slik at vi kan se laksen i øynene!

Presentasjoner og bilder fra TEKMAR 2018 finner du her.

30.11.2018 – TEKMAR 2018 I RUTE. OVER 370 PÅMELDTE OG STRAKS KLAR FOR AVGANG! PÅMELDING TIL 3 HALEARRANGEMENTER FRA PATENTSTYRET, BÆREKRAFTSPORTALEN OG SJØFARTSDIREKTORATET ER ÅPNET (MER INFORMASJON NEDENFOR).

Da er det kun få dager igjen før TEKMAR 2018 kaster loss! Programmet har gått i trykken, og arbeidet med bordplasseringen er i gang! Vi gleder oss til innovative dager i neste uke!

Vi har nå gleden av å presentere programmet for TEKMAR 2018! Vi er spesielt glade for å kunne ønske Statssekretær Roy Angelvik velkommen for å åpne Norges ledende, innovasjonsrettede laksekonferanse! Alt tegner til at det vil bli et arrangement i god, klassisk TEKMAR ånd! Årets fane: «FISKEVELFERD 2.0 – tid for økonomisk lønnsomhet på biologisk akseptable premisser» berører alle som ønsker å være med på å ta laksenæringa et skritt videre!

Se programmet for TEKMAR 2018 her. Om du ønsker å sikre deg et av de 400 setene på årets konferanse: meld deg på her. Mer informasjon om årets TEKMAR, inkludert halerarrangementer fra Patentstyret, Sjøfartsdirektoratet og Bærekraftsportalen, finner du nedenfor!

2.11.2018 – TEKMAR 2018: FISKEVELFERD 2.0. OVER 200 PÅMELDTE OG ALLE STANDER ER UTSOLGT! PÅMELDING TIL HALEARRANGEMENTER ER ÅPNET (SE NEDENFOR)!

Årets TEKMAR setter, som årlig siden 2003, fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen sjøbasert lakseoppdrett. I år samles vi under den tidsaktuelle fanen: FISKEVELFERD 2.0 – tid for økonomisk lønnsomhet på biologisk akseptable premisser? Kanskje må næringa gjøre noen radikale grep for å få tatt de nødvendige tak innen fiskevelferden, både på regelverksside, investeringsside, standardiseringsside, produktutviklingsside m.v. I en tid med underskudd på laks i markedet og et skrik etter vekst: hvordan skal næringa levere bedre fiskevelferd, øke produksjon pr ansatt og redusere produksjonskostnadene? 

Etter en rekke år der lakselus har vært hovedutfordring nr 1, tegner fiskevelferd i økende grad til å ta denne rollen i årene framover. Samtidig har det de senere år vært stor innsats for å øke fokus på fiskevelferd, men vi våger påstanden: Fiskevelferden må fortsatt ta både et steg frem og et trinn opp, for å komme på det nivået som er nødvendig! Laksenæringen må oppgraderes til FISKEVELFERD 2.0!

Et av hindrene som må passeres er: hvordan få forståelse for og forankre fiskevelferd i styrerommene? Skal status og utvikling innen hudskader og gjelleblødninger sidestilles med økonomiske begrep som CAPEX, OPEX og EBITA, i framtidens investorvurdering av oppdrettsselskaper? Med milliardoverskudd og superprofitt er det ikke penger eller vilje som mangler for å kunne løfte fiskevelferd, – men forståelse og forankring til å investere det som må til i praksis!

Samtidig reises det spørsmål ved hvilke grep som må tas for å komme opp på et FISKEVELFERD 2.0 nivå. Hvordan kan en operasjonalisere fiskevelferdsindikatorer i kommersiell produksjon? Er tiden inne for å sette i gang standardiseringsprosesser som tidligere har bidratt til å løfte næringen innen andre kritiske områder som rømming? Hvordan kan produktutviklingsprosesser skje mindre etter «ad hoc» og «just in time» prinsippet, og sikre at nye teknologier og metoder ivaretar fisken på en akseptabel måte når de blir introdusert? Som følge av fiskevelferd blir også myndighetene stilt under press, og må gjøre vurderinger og komme med tiltak som ikke alltid er like enkelt.

For å belyse FISKEVELFERD 2.0, vil vi under årets TEKMAR ha følgende sesjoner:

  1. Velkommen og motivasjon
  2. FISKEVELFERD 2.0 – fra død og pine til vekst og utvikling
  3. Nye teknologier – bedre løsninger eller nye problemer? Hvilke verktøy og grep kan hjelpe til med å få på plass bedre fiskevelferd i oppdrettsteknologien?
  4. Rom for samarbeid

Dette er bakteppet for TEKMAR 2018, og vi vil gjennom programmet både sette fokus på behovet for å forankre fiskevelferd økonomisk på en sterkere måte, samt belyse og diskutere hvilke metoder, løsninger og andre grep som må tas for å gå over i neste fase: FISKEVELFERD 2.0 i laksenæringen.

TEKMAR halearrangementer:

Som tidligere år velger flere å legge halearrangementer etter at TEKMAR 2018 er avsluttet, dvs. den 5.desember. I år er det 3 halearrangementer:

  1. TEKMAR-TAIL 1: Patentstyret arrangerer miniseminaret «Hvordan få profitt fra patenter?» 5. des. kl. 1400-1530 på konferansehotellet. Tema: hvordan havbruksnæringen skaper nye og større verdier; Sivas Katapult-sentre for prototyping og testing; hindring og håndtering av kopiering; IPR-strategi +++. Sjekk det oppdaterte programmet og meld deg på nå: www.patentstyret.no/tekmar
  2. TEKMAR-TAIL 2: Lansering av Bærekraftportalen for norsk havbruk på konferansehotellet 14.30-15.00. Ny nettportal med fakta om miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i havbruksnæringa er endelig samlet på ett sted, åpent tilgjengelig. Les mer om seminaret her.
  3. TEKMAR-TAIL 3: Sjøfartsdirektoratet arrangerer miniseminar «Fokus på operasjonell sikkerhet på mindre lasteskip» 5. des. kl. 1400-1600 på konferansehotellet. Det fokuseres på sikkerheten for mindre lasteskip, inkludert endringer og videre arbeid med aktuelle regelverk og en oppdatering på tilsyns- og ulykkesbildet i næringen. Mer informasjon og påmelding kommer. Her kan du melde deg på Sjøfartsdirektoratets miniseminar.

PÅMELDING TIL TEKMAR 2018 konferanse er ÅPEN! Tegn deg også gjerne på Nyhetsbrev

12.9.2018 TEKMAR 2018 – seilene er satt, og PÅMELDING til KONFERANSE OG STAND er ÅPNET!

Da er sommeren i ferd med å bli til høst, og riggingen av TEKMAR 2018, det 16. i rekken er i gang.  Dato for TEKMAR 2018 er 4. og 5. desember, og arenaen er som vanlig Clarion Hotel og Congress i Trondheim. Arbeidet med å støpe et tidsaktuelt program til førjulsdagene er iverksatt.

REGISTRER deg og få tilsendt NYHETSBREV fra TEKMAR, slik at du blir oppdatert om program og andre detaljer utover høsten.

Hovedfokus for TEKMAR er å være arenaen der norsk lakseoppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og morgendagens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og legger premisser for nasjonale FoU-strategier. TEKMAR samlet sist år over 400 deltagere, hvorav 82% fra industri, med hovedfokus på sjøbasert lakseoppdrett.  Dette er med på å bekrefte TEKMAR konferansen sin posisjon som Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse!

Årets TEKMAR blir støpt i samme form som senere års konferanser.  Kjernen i konferansen er tidsaktuelle presentasjoner og gullappseanser, kombinert med gode diskusjoner. I mingleområdet vil det bli tilgjengelig arealer for et begrenset antall stander av ulike størrelser. Disse arealene har vært utsolgt de siste årene, så vær tidlig ute om du vil sikre deg areal for å eksponere ditt selskap. 

Vi vil også i år tilrettelegge for halearrangementer, TEKMAR-TAIL, etter at TEKMAR er slutt på dag 2 (send en e-post for dialog rundt halearrangementer til leif.m.sunde@sintef.no , eller ta kontakt på 90099485).

Påmeldingen til KONFERANSE og STAND er nå åpnet. Du kan melde deg på TEKMAR 2018 her

Vi ønsker alle velkommen til TEKMAR 2018!

7.12.2017 TEKMAR I MÅL ETTER TO INNHOLDSRIKE DAGER!

TEKMAR er ferdig med sin 15. konferanse, og deltagerne har reist hjem, forhåpentligvis med mange nye impulser!  Med over 400 deltagere, gode foredrag, og en god puls i stand/-mingleområdet, håper vi at laksenæringen har fått tilført nye stimuli for ytterligere innovasjon det kommende året!

Presentasjoner fra TEKMAR 2017 og bilder fra konferansen finner du her!

1.12.2017 TEKMAR 15-ÅRS JUBILEUM = NY DELTAGERREKORD OG PÅMELDING STENGT!! STRAKS KLAR FOR AVGANG MED OVER 400 OMBORD!

TEKMAR 2017 er i ferd med å fylles opp!  Per tid har vi passert 400 påmeldte. Påmeldingen er nå stengt. Om du ønsker å sette deg på venteliste, så kan du gjøre det her. Vi vil ta opp dialog med interessenter basert på denne lista, og tilby plass i den grad det finnes ledige seter, fram mot arrangementet går av stabelen, tirsdag 5. og onsdag 6. des.

Link til venteliste. 

Alt ligger til rette for at vi skal få gode bordinndelinger og diskusjoner. Det er over 80 % industrideltagelse, med en god mix både av aktører som har vært lenge i havbruksnæringen, ispedd spennende nye deltagere. TEKMAR nr. 15 skal oppfylle sin misjon: sette fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger for sjøbasert lakseoppdrett – og bidra til innovasjon i havbruk! I figuren nedenfor ser du deltagerne sortert i ulike kategorier!

Vi gleder oss til spennende og innovative dager i Trondheim i neste uke!

fordeling2016

17.11.2017 FORELØPIG TEKMAR-PROGRAM LANSERES – OVER 350 PÅMELDTE SÅ LANGT – KUN FÅ PLASSER IGJEN!

Det foreløpige programmet for 15-års JUBILEUMSKONFERANSEN TEKMAR 2017 er nå tilgjengelig her!  Vi er glad for at Statssekretær Roy Angelvik åpner årets TEKMAR, Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse. Nå er det over 350 påmeldte og kun få plasser igjen – så ikke nøl med å melde deg på om du vil sikre deg stol på TEKMAR 2017!  Vi ønsker velkommen til de 42 standene i mingleområdet, som vil skape ekstra fine rammer rundt årets arrangement. For halearrangement se lenger ned i teksten og under aktuelt.

I kjent TEKMAR-ånd vil vi skape en «smeltedigel», med blanding både av aktører som er i næringen, og aktører som mener de har noe nytt å bidra med inn i næringen.  Sist år var industriandelen nærmere 80 %, og vi har tro på at også TEKMAR nr. 15 blir et «must» for de som vil oppdateres på dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen sjøbasert lakseoppdrett!  Ved et 15-års jubileum, og i en tid med stor dynamikk i laksenæringen, har vi i år valgt å se hvor kunnskap, spilleregler og teknologier vil peke retning for lakseoppdrettet de neste 15 årene. Hvilke utfordringer og muligheter vil dukke opp? Hvilke innovasjoner åpnes det for i et 15 års perspektiv? Hvem bringer fram de nye løsningene?

Sesjonstema for TEKMAR 2017:

Jubileumssesjon 1: Velkommen og motivasjon
Jubileumssesjon 2: Konturene av morgendagens produksjonslinje for 5 kg’s laks – hvilke og hvordan skal teknologier settes sammen for forutsigbar produksjon?
Jubileumssesjon 3: Kutte produksjonstid og drive fram innovasjoner – spilleregler og overganger av betydning for lakseoppdrett de neste 15 år!
Jubileumssesjon 4: Rom for samarbeid

TEKMAR ledes av SINTEF Ocean, og understøttes av Sjømat Norge, Norsk Industri, FHF, Norske Maritime Eksportører, NCE Aquaculture, samt NCE Aquatech Cluster.  I 2016 samlet vi over 380 deltagere til spennende diskusjoner rundt de runde bordene.

Påmelding til TEKMAR 2017 kan du gjøre her. (Priser: kr. 1550,- per dag og kr. 1000,- for middag (eks. mva.)). Samtlige standplasser i utstillingsområdet er nå utsolgt!

Som tidligere år vil det være mulig å delta på etterarrangement, TEKMAR-tails, i forlengelsen av TEKMAR:

  • Sjøfartsdirektoratet arrangerer miniseminar 6. desember kl 14-16 på Clarion: Sikkerhetsstyring og kvalifikasjoner for mindre skip – med mål om å forebygge ulykker og uønskede hendelser (egen påmelding her).
  • Det annonserte miniseminaret i regi av Storby marin den 6. desember utgår.
  • SINTEF Ocean arrangerer også konferansen Klimamarin 2017 den 7. desember, se klimamarin.no for mer informasjon.

Det vil også kunne komme andre halearrangementer som vil bli gjort kjent på www.tekmar.no.

7.12.2016 TEKMAR 2016 har ankret opp etter frydefull seilas!

TEKMAR 2016 har gått over i historien. Over to spennende dager er presisjon i lakseoppdrett belyst på kryss og tvers! Forhåpentligvis reiser de nærmere 400 deltagerne hjem med nytt tankegods som er viktig for å drive innovasjonsprosesser videre. Presentasjonene finner du her.

Vi ønsker samtidig velkommen til TEKMAR 2017 – som er det 15. i rekken – tirsdag 5. og onsdag 6. des. 2017. Sett av tid i kalenderen!

5.12.2016 TEKMAR 2016: Sjøsettes tirsdag med over 380 deltagere ombord!

TEKMAR 2016 er klar for avgang med rekorddeltagelse.  Den samlede industrideltagelsen er over 80 %!  Fordelingen blant deltagerne er som følger:

fordeling2016

Vi ser frem til 2 innovative førjulsdager i Trondheim, for å diskutere dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen lakseoppdrett.

23.11.2016 TEKMAR 2016 utsolgt med over 380 deltakere én uke før avgang!

TEKMAR – Innovasjon i havbruk, arrangeres i år for 14. gang, – tirsdag 6. og onsdag 7. desember på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. TEKMAR er Norges ledende, innovasjonsrettede laksekonferanse.  Et oppdatert program finner du her!

Hovedfokus for TEKMAR er å være arenaen der norsk lakseoppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og morgendagens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og legger premisser for nasjonale FoU-strategier.

I 2015 ble TEKMAR utsolgt med over 360 deltagere, hvorav over 70 % kom fra industrien. TEKMAR 2016 er nå utsolgt med over 380 deltakere én uke før avgang.

Arealet for stand/utstilling er dessverre utsolgt!

I år opererer vi under en tentativ hovedtittel som berører bredden av laksenæringen:  «Stopp opp! Kan bedre teknologi øke presisjon og sikre forutsigbarhet for laksevekst?». 

Bakteppet for TEKMAR 2016 er at det synes å være en mismatch mellom laksenæringens evne til å «levere» forutsigbarhet, og det som etterspørres av myndighetene for å få lov til å vokse videre innen lakseoppdrettet. Er det god nok presisjon i det næringen holder på med? Er det behov for å heve presisjonen? Hvor må presisjonen forbedres? Hvordan skal næringen dokumentere at den har kontroll?  Hvilke innovasjoner kan bidra til å sikre at næringen kan «love» forutsigbarhet, og som dermed kan åpne for ny laksevekst?

Arrangør er SINTEF Fiskeri og havbruk,  i samarbeid med Norges forskningsråd, Sjømat Norge, Norsk Industri, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norske Maritime Eksportører, samt NCE Aquaculture og akvARENA.

I forlengelsen av TEKMAR blir det 7. desember kl. 14:30 arrangert et halearrangement for prosjektet TRESS, preventive Tiltak for REdusert SmitteSpredning mellom havbruksanlegg og fartøy, i regi av Anteo/SINTEF. Mer informasjon om TRESS og påmelding finner du her.

Storby Marin arrangerer et arrangement i forlengelsen av TEKMAR 7.desember kl. 14:15. På Marine City Innovation Day vil det pitches seks ulike innovasjoner fra seks ulike byer og miljøer.  Vil du vite mer om det nyeste nye, så er dette arrangementet for deg. Gratis deltakelse, og påmelding skjer her.

 

bilde1 bilde2

 

Gjennom sitt tidsaktuelle program vil TEKMAR 2016 gi oppdatert kunnskap og impulser fra industri, FoU og myndigheter, som aktørene kan bruke som «drivstoff» i sin egenutvikling. Spre det glade budskap til kollegaer og samarbeidspartnere som har en rolle (eller bør ha en rolle…..) inn mot morgendagens sjøbaserte lakseoppdrett!

Velkommen til innovative dager i Trondheim!

 

22.09.16 – Forankringsseminaret 2016

Torsdag 15. september ble Forankringsseminaret 2016 arrangert ved Radisson Blu Hotel Trondheim Airport med 155 deltagere. Seminaret ble arrangert som et samarbeid mellom SINTEF Fiskeri og havbruk, Fiskeridirektoratet, Norsk Industri og Sjømat Norge. Presentasjoner fra dette finner du her.

panorama-seminar_edit

12.09.16 – TEKMAR 2016 er i farta – hold av 6. og 7. desember!

Arbeidet med å utforme et godt og tidsaktuelt program for årets TEKMAR er i god gjenge.  Det vil bli lagt ut mer informasjon rundt program/påmelding om noen uker, så følg med på nettsiden.   Dersom du vil sikre ditt selskap areal til stand/utstilling under TEKMAR 2016, er det allerede nå mulig å melde sin interesse. Kontaktperson for dette er Kari-Anne Ofstad (epost: kari-anne.ofstad@sintef.no, mob: 905 92 262).

02.12.15 – TEKMAR 2015 har landet!

Etter to spennende dager har de over 360 TEKMAR-deltagerne reist hjem, forhåpentligvis lastet med nytt tankegods, nye relasjoner og inspirasjon for å drive frem enda bedre løsninger for laksenæringen.

img_1862_edit

I menyen under Tidligere konferanser finner du foredrag og bilder fra to hektiske dager.

Vi vil takke alle foredragsholdere og deltagere for bidrag til å gjøre TEKMAR til en viktig happening.

Velkommen til TEKMAR 2016– som arrangeres første uka i desember neste år. Følg med på www.tekmar.no for mer informasjon.

02.11.15 – TEKMAR 2015 – kampen mot høye produksjonskostnader er i gang

TEKMAR har hvert år siden 2003 samlet laksenæringen for å fokusere på dagens utfordringer og morgendagens løsninger i sjøbasert oppdrett – under paraplyen INNOVASJON I HAVBRUK! Sist år samlet vi 303 deltagere, hvorav over 70 % fra industrien. Årets TEKMAR arrangeres tirsdag 1. og onsdag 2. desember på Clarion Hotel og Congress i Trondheim, på samme lest som de foregående år. En måned før avgang er det 100 påmeldte, og i tillegg er det så langt 8 aktører som ønsker å profilere seg med stand under TEKMAR 2015.

Den overordnede tittelen for TEKMAR 2015 er «Dopet på høy laksepris – kan økte produksjonskostnader og grønnere profil skape innovasjon?». Det foreløpige programmet finner du HER. Påmelding gjør du HER.

Programmet er delt inn i sesjonene:
Sesjon 1: Velkommen og motivasjon
Sesjon 2: Kostnadsjakt – kan nye teknologier, metoder og prosedyrer redusere produksjonskostnad?
Sesjon 3: Grønt havbruk med nye teknologier – tid for «gamechangers»?
Sesjon 4: Rom for samarbeid

Bakteppet for årets TEKMAR er at produksjonskostnadene er økende, og at en berges av høye laksepriser. Situasjonsbildet er på flere måter lik det en har sett i oljenæringen, og man er på vei inn i en utvikling der man blir sårbar i forhold til eksterne krefter. TEKMAR ønsker å dissekere produksjonskostnadene, og bidra til innovasjoner som kan gi resultater i kostnadsjakten.

Samfunnet dreier seg i sterk grad mot grønne løsninger, og havbruket vil bli preget av dette i årene som kommer. På TEKMAR vil vi gi deltagerne trender og teknologier, som vil kunne bli «Gamechangers», det vil si teknologier eller metoder som på ulikt vis vil gjøre lakseoppdrettet grønnere. Slike teknologier kan innebære skifter som får betydelige konsekvenser for måten man i dag løser næringens utfordringer på.

Gjennom sitt tidsaktuelle program vil TEKMAR 2015 gi oppdatert kunnskap og impulser fra industri, FoU og myndigheter, som aktørene kan bruke som «drivstoff» i sin egenutvikling. Spre det glade budskap til kollegaer og samarbeidspartnere som har en rolle (eller bør ha en rolle…..) inn mot morgendagens sjøbaserte lakseoppdrett!

De senere år har vi registrert at flere ønsker å profilere seg under TEKMAR. Vi har derfor i år i samarbeid med hotellet tilrettelagt pakker som inkluderer mulighet for å ha stand/utstilling i mingleområdet (mer informasjon finner du HER. Bestilling gjøres i påmeldingsskjemaet. For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Kari-Anne Ofstad, Kari-Anne.Ofstad@sintef.no, mob: 905 92 262).

oversiktsbilde2_edit tekmar

Hovedfokus for TEKMAR er å være en arena der norsk lakseoppdrettsnæring drøfter utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og legger premisser for nasjonale FoU-strategier.

Arrangør er SINTEF Fiskeri og havbruk, i samarbeid med Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Maritime Eksportører, samt NCE Aquaculture og akvARENA.