Lakselus

Nasjonal konferanse på forebygging og kontroll av lakselus

22.-24. januar 2018 arrangerte FHF konferanse i Trondheim med tema Forebygging og kontroll av lakselus.

Her er link til presentasjonene.

Erfaringsseminar med demoforsøk: Hva skjer med luseskjørt i strøm og bølger?

31. mai – 2. juni 2017 arrangerte SINTEF Ocean, i samarbeid med FHF, et erfaringsseminar med demoforsøk om luseskjørt i flumetanken i Hirtshals. Seminaret var starten på prosjektet SKJERMTEK, som skal har som mål å frembringe kunnskap om lokalitetsavhengige forhold for å øke effekt av luseskjørt som ikke-medikamentell metode for forebygging og kontroll av lakselus, og samtidig redusere risiko knyttet til fiskehelse og anleggsintegritet.

Rapport fra erfaringsseminaret.

Erfaringsseminar: Hva er kritiske faktorer før, under og etter avlusingsoperasjoner?

16. november 2016 arrangerte SINTEF Fiskeri og havbruk, i samarbeid med FHF, et erfaringsseminar om hva som er kritiske faktorer før, under og etter en avlusingsoperasjon, og hvordan disse påvirker dødeligheten. Formålet var å diskutere rundt erfaringer som er gjort, og lære av disse for å kunne unngå uheldige episoder i fremtiden.

Programmet finner du her, og oppsummering finner du her.

Foredragene er tilgjengelige under:

Velkommen og motivasjon – Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk

Avlusing med hydrogenperoksid og miljøfaktorer – Johanne Arff, NTNU/SINTEF Fiskeri og havbruk

Dukavlusing – Hva registreres og lagres av data – Roy Strøm, AquaPharma

Planlegging av avlusing – Gjermund Olsen, Helgeland Oppdrettsservice

Fisketilstand og historikk i forbindelse med avlusing – Harriet Romstad, Aqua Kompetanse

Behandlingsdødelighet – Kristin Ottesen, HaVet

Gjellehelse – Asgeir Østvik, Åkerblå

Hva ønsker driftslederen seg – idealsituasjonen – Martin Harsvik, Marine Harvest

Instrumentering og bruk av data i et registreringssystem i forbindelse med avlusing – Zsolt Volent, SINTEF Fiskeri og havbruk

Sporing og dokumentasjon av operasjoner – Kristoffer Pedersen, Naviaq

Beslutningsstøtte i havbruk – Eirik Svendsen, SINTEF Fiskeri og havbruk

Rapport fra FHF-prosjektet «Avlusing og miljøfaktorer»

 

Seminar: Siste nytt om luseskjørt og snorkelmerd

SINTEF Fiskeri og havbruk og FHF holdt 31. mars 2016 et åpent seminar om hvordan man best mulig utnytter luseskjørt og snorkelmerd for skjerming av oppdrettslaks mot lakselus.

Rapport og presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig under:

Velkommen og motivasjon – Andreas Myskja Lien, SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Strategisk bruk av skjerming mot lus – Ketil Rykhus, Sjømat Norge

Permaskjørt – Jan Børge Harsvik, Botngaard AS

Plany Luseskjold – Kenneth Brandal, Plany AS

Gjennomstrømningsskjørt – Alexander Solbakken, Rantex Marine AS

NWP Luseskjørt – Tor Steinar Olsen, Norwegian Weather Protection AS

Licefence – Tomas Tálos, Nortech Aqua AS

Tubenot – Geir Henning Risholm, Egersund Net AS

Erfaringer fra Tysfjorden – Svein Andorsen, Ellingsen Seafood AS

Erfaringer fra Øksfjorden – Bjarne Johansen, Nordlaks Oppdrett AS

Erfaringer fra Boknafjorden – Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore AS

Erfaringer fra Finnmark – Roger Karlsen, Grieg Seafood Finnmark AS

Erfaringer fra Bjugn – Martin Harsvik, Marine Harvest Norway AS

Diskusjon – Andreas Myskja Lien, SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Sluttrapport