Kontakt

For faglige spørsmål, kontakt prosjektleder Leif Magne Sunde.

E-post:   leif.m.sunde@sintef.no
Telefon: 900 99 485

For administrative spørsmål, kontakt koordinator Kari-Anne Ofstad.

E-post:   kari-anne.ofstad@sintef.no
Telefon: 905 92 262