HMS

Oppdrettere har ofte en tøff og uforutsigbar arbeidsplass. Knapt noen annen næring har arbeidere som jobber så tett på store krefter som i havbruk. Dette kommer i tillegg til en arbeidsplass som er i konstant bevegelse.

Vurderinger rundt HMS er noe som alltid skal inkluderes, enten det gjelder utvikling av produkter eller den daglige driften på lokalitet. Med tanke på hvilket miljø oppdretterne og teknologien de håndterer benyttes i, bør teknologi gjennomgå grundige sikkerhetsvurderinger før den slippes på markedet. Denne siden inneholder en del innspill til forbedret HMS i havbruk.

havbruksbaat

Havbruksbåt med mange nye forslag til HMS-relaterte forbedringer, som tidligere presentert i Intrafish og Norsk Fiskeoppdrett. Les Norsk Fiskeoppdrett sin artikkel her. (Ill. : Mats A Heide)

 

Rapporter Kilde Kontakt
Godt sikkerhetsarbeid – eksempler fra ulike næringer SINTEF Helene Katrine Moe
Kompendium til innføringskurs – Båt i havbruk SINTEF Halvard Aasjord
Fare på merde? – Behov for endret sikkerhetsarbeid ved norske oppdrettsanlegg Studio Apertura Jørn Fenstad / Tonje C. Osmundsen / Kristine Vedal Størkersen
HMS i havbruk – Risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og teknologi i fiskeoppdrettsanlegg SINTEF Mats A Heide
HMS i havbruk – utvikling og implementering av teknologi for forbedret personsikkerhet. Delprosjekt store krefter SINTEF Mats A Heide
HMS i havbruk – utvikling og implementering av teknologi for forbedret personsikkerhet. Delprosjekt alenearbeid SINTEF Mats A Heide
Artikler Kilde Kontakt
HMS i havbruk – teknologi på menneskenes premisser SINTEF Leif Magne Sunde / Mats A Heide
HMS i havbruk – nye produktløsninger SINTEF Mats A Heide
Metoder for HMS-arbeid på merdkanten SINTEF Eivind Okstad / Mats A Heide
Presentasjoner Kilde Kontakt
HMS i havbruk – teknologi på menneskenes premisser.  Foredrag av L.M.Sunde ved Monaqua produktivitetskonferanse 2003 SINTEF Mats A Heide

Workshop i HMS 2004

Høsten 2004 ble det gjennomført en HMS-workshop i Bergen, i regi av SINTEF Fiskeri og havbruk. Workshopen samlet ca 50 deltakere, blant annet fra oppdrettsselskaper, leverandører av produkter/tjenester, forsikringsbransje og utdanning. I tabellen nedenfor har vi samlet sluttrapport samt presentasjonsmateriale fra foredragsholdere og leverandører.

Dokument
tittel
Kilde Kontakt
Sluttrapport fra workshop SINTEF Turid Myhre
Presentasjon av tidligere prosjekt i HMS i havbruk SINTEF Mats A Heide
Vær varsom-plansje 1: Verne- og redningsutstyr SINTEF Turid Myhre
Vær varsom-plansje 2: Egen risikovurdering SINTEF Turid Myhre
Vær varsom-plansje 3: Alenearbeid SINTEF Turid Myhre
Vær varsom-plansje 4: Båt og opphold på båt SINTEF Turid Myhre
Vær varsom-plansje 5: Store krefter SINTEF Turid Myhre
*) Med «vær varsom»-plansjene har vi forsøkt å samle noen viktige punkter for god HMS på merdkanten. Skriv gjerne ut disse plansjene og heng dem opp i arbeidsbåten eller flåten.
Eksterne foredragsholdere / produktløsninger
Presentasjon av ny havbruksbåt Risnes Marinepartner Egil Risnes
Nye produktløsninger for bedre HMS ved levering av fôr Skretting Frode Jåsund
Om NS9415 og ny HMS-standard Standard Norge Knut Jonassen
Weather On Demand værmelding Storm Weather Center Olav Krogsæther
Weather On Demand – skjermbilder Storm Weather Center Olav Krogsæther
Omstillinger i arbeidslivet. En belastning eller positiv utfordring? Universitetet i Bergen Anders Skogstad
Skadeforebygging i havbruk Vesta Forsikring Anne Marte Aarseth
Bennex produktportefølje for havbruk Bennex Teis Kvilhaug