Foredrag 2016

Roy Angelvik – Hvilke forventninger har myndighetene til laksenæringen

Vegar Johansen – Sjøkart for laksenæringen

Alexander Auken – Slik tenker pengene

Leif Magne Sunde – Kjølstrekking for årets konferanse

Tonje Osmundsen – Hindrer upresise og kontroversielle indikatorer nødvendig forutsigbarhet

Øyvind Overskeid – Sprøyting av ugress med cm-presisjon – mulig å lære fra landbruket

Kevin Frank – Fra populasjon til individ

Kristin Imenes – Medisinsk sensorteknologi

Silje Ramsvatn – Krav til dokumentasjon av miljøpåvirkning – pest eller mulighet

Pål Herstad – Kunsten å øke presisjon gjennom å se det store i det små

Ole Folkedal – Premisser for merdteknologi

Hans Bjelland – Ny kunnskap om eksponeringsgrad

Svein Johnny Naley – Utviklingstillatelse XXL

Kjell Audun Aasen – Sette fisk på 2,7 kg

Hogne Bleie – Veterinærer ønsker vekst basert på forsvinnende svinn

Aoife Westgård – Ikke-medikamentelle metoder

Tore Dalseide – Biologiske erfaringer med høykapasitets-avlusingslektere som verktøy i lusekampen

Jan Harald Hauvik – På kurs mot en lusedrevet tonnasjesmell og grunnstøting innen havbruksfartøy

Kjetil Tufteland – Fiskevelferd driver fisketransporten videre

Knud Torjesen – Hva er trinn og krav for å få et legemiddel godkjent

Kristine Braaten Steinhovden – Kritiske faktorer før, under og etter avlusingsoperasjoner

Klaus Hatlebrekke – Laksevekst i nye områder – Island

Kristian Henriksen – Jo flere vi er sammen… – men blir det bedre presisjon av det

Jens Christian Holm – Utviklingstillatelser 1 år etter – Status, dokumentasjonskrav og innovasjonskraft

Geir Ove Ystmark – Hvordan skal vi samarbeide