Foredrag 2015

Annette Stahl – Gamechanger 3 – Maskinsyn

Arne Rinnan – Eksponert oppdrett – innovasjon i SFI EXPOSED

Atle Minsaas – Kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer

Audun Iversen – Kostnadsutvikling i lakseoppdrett

Bjørn Røthe Knudtsen – Teknologiutvikling og fiskevelferd. Lus og framtid

Elisabeth Aspaker – Spillet om laksen – hvordan lykkes vi_Slides

Elisabeth Aspaker – Spillet om laksen – hvordan lykkes vi_Talen

Heidi Moe Føre – Skader ved notvask – spyler eller hydrogenperoksidbehandler vi nota ihjel

Helge Langseth – Gamechanger 2 – Big data

Håvard Grøntvedt – Gamechanger 6 – Ferskvannsbehandling

Jarle Gimmestad – Høy pris for dårlige prosedyrer – kan sjekklister og sikkerhetskultur bidra til reduksjon av feil i operasjoner

John Harald Pettersen – Stor dødfisk er dyr dødfisk – driver dårlig lusebehandling opp økonomisk fôrfaktor

Jørgen Tegdan – Lusetelling gjennom hyperspektral avbildning

Kolbjørn Giskeødegård – Hvor er smerteterskelen i markedet for laks

Kristian Henriksen – Gamechanger 7 – Lakseoppdrett på land

Leif Magne Sunde – Kjølstrekking for årets konferanse

Morten Karlsen – Selv gull kan kjøpes for dyrt – hva er god nok teknologi

Nils Anders Røkke – Grønn omstilling og næringsutvikling – muligheter i havrommet

Nils Inge Hitland – Maskinring – er oppdrettersamarbeid vei å gå for å få ned investeringskostnader i lusekampen

Oddvar Bakke – Lakseeksport på kjøl

Olav Linge Fiskerstrand – Gamechanger 5 – Elektrifisering – potensiale for batteridrevne fartøy

Ole-Martin Lund Adreassen – FoU- og utviklingskonsesjoner – drivere for teknologiutvikling

Pål Mugaas Jensen – Hvordan syntetisere og smitte FoU-kunnskap til merdkanten

Rune Endre Lien og Roar Harbak – Gamechanger 4 – Fjerndrift

Sverre Marvik – Gamechanger 1 – Koordineringssentral

Tarald Sivertsen – Den menneskelige faktor – gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør

Trygve Poppe – Behandling på knivseggen – dødfisk på æren og samvittigheten løs