Foredrag 2014

Alf-Helge Aarskog – Leading the blue revolution

Geir Lasse Taranger – Bærekraftig vekst i havbruk

Otto Andreassen – Fremtidig lokalitetstilgang

Leif Magne Sunde – Kjølstrekking for årets konferanse

Tor Atle Mo – Fakta og behandlingsverktøy i kampen mot AGD

Pascal Klebert – Biomix – Mekanismer for selvsmitting i merdanlegg

Jarle Heltne – Presisjonsmåling av vannstrøm

Linda Hagen – Er en strømmåling en strømmåling

Harald Takle – Svømmehastighet – kan sterk strøm gi bedre helse og velferd hos laks

Martin Søreide – Kan design redusere strømindusert risiko for rømming

Zsolt Volent – Vannstrøm og avlusingsoperasjon

Andreas Radtke – Hva gjør helsevesenet når ‘svartedauden’ banker på døra

Morten Alver – Strømmodellering – Sannhet med modifikasjoner…

Arild Kjerstad – Vannstrøm og smittefare – gir ny sonering kontroll på smitterisikoen

Kenneth Brandal – Ferskvann i sjøvann – logistikkutfordringer

John Binde – Servicefartøy og sjøtjenester – tid for konsolidering og store penger

Mona Kristensen – Lasteskipskrav og kompetansekrav

Petter Thoresen – Erfaringer med 24 m servicefartøy

Ove Løfsnæs – Morgendagens servicefartøy – generalist eller spesialist

Svein Waagbø – Størrelsen har betydning – framtidens servicefartøy

Bjørn Rino Jacobsen – Ferskvannsbehandling mot ektoparasitter som AGD

Kjetil Magerøy – Diversifisering i fartøyporteføljen – HeliXiR et miljøvennlig fiskehospital

Bård Meek-Hansen – Synergier i båtbehov mellom lakseoppdrett og vindmølledrift

Hans V. Bjelland – SFI EXPOSED – Nytt kraftsenter for havbruksoperasjoner

Bente Aina Ingebrigtsen – Utfordringer og forventninger til sjøbasert lakseoppdrett

Carl Johan Sandberg – YoungFish

Sigridur Thormodsdottir – Satsing mot leverandører av marine løsninger og tjenester, Innovasjon Norge