Fartøy

Miniseminar om sikkerhetsstyring

Etter TEKMAR 2017 arrangerte Sjøfartdirektoratet et miniseminar om sikkerhetsstyring. 1. januar i år trådte en ny forskrift for sikkerhetsstyring på mindre skip i kraft. Forskriften krever at et sikkerhetsstyringssystem i samsvar med forskriften skal være etablert og tatt i bruk innen 1. juli 2017. Sjøfartsdirektoratet ønsket med dette miniseminaret å trekke frem viktigheten av et godt sikkerhetsstyringssystem samt å gi informasjon om forventningene til et slikt system om bord i mindre skip. Det ble også sagt noen ord om kommende kvalifikasjonskrav for fører av mindre lasteskip. Innføring av kvalifikasjonskrav er et viktig sikkerhetstiltak som sikrer at besetningen om bord på arbeidsbåter har tilfredsstillende kompetanse relatert til de operasjoner som gjennomføres. Her er presentasjonene fra seminaret:

Miniseminar 2017 – Fokusområde 2018
Miniseminar 2017 – Nye kvalifikasjonskrav for fører av mindre lasteskip
Miniseminar 2017 – Risikostyring i havbruksoperasjoner – Status og utfordringer
Miniseminar 2017 – Sikkerhetsstyring – Krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem
Miniseminar 2017 – Sikkerhetsstyring på mindre skip