Dokumentasjon

Objektiv uttesting, praktisk langtidsutprøving og benchmarking av tekniskutstyr for havbruk.

Norske aktører har en ledende posisjon innenfor oppdrett og som leverandører av teknologier til oppdrett av fisk. Denne posisjonen er befestet gjennom en kontinuerlig utvikling av oppdrettet og teknologien knyttet til produksjonssyklusen hele veien fra stamfisk til slakteri og transport til markedet.

Trenden har hele tiden gått mot større enheter og effektivisering av arbeidsoppgaver slik at færre mennesker kan håndtere stadig større produksjonsvolum. Dette krever avansert teknologi og smarte, gjennomtenkte løsninger. For å møte framtida og beholde den sterke posisjonen vår, er det nødvendig å utvikle nye verktøy og redskaper som møter de krav som vil stilles, enten det er innad i næringen, fra myndigheter eller fra konsumentene. Objektive faktabeskrivelse basert på uavhengige tester er sentralt i dette. SINTEF Fiskeri og havbruk og Monaqua har på innspill fra aktører i næringen, startet en aktivitet der det overordnede mål er å muliggjøre uavhengig uttesting for dokumentasjon av produktegenskaper, samt tilrettelegge for benchmarking av teknologi i havbruk. BenchTech-workshopen i Hirsthals var ett av de første skrittene på denne veien.

Nedenfor finner du bilder og presentasjoner fra workshopen som ble avholdt i Hirtshals 13. november 2007.

 

Øvrige relevante dokumenter:

Dokumenttittel Kilde Kontakt
Den Rullende Afprøvning The National Committee for Pig Production Finn Udesen
5 stjerner i NCAP-testen SINTEF Østen Jensen
Objektiv uttesting og dokumentasjon av havbruksteknologi – behov og muligheter SINTEF Leif Magne Sunde
Fra Produktutvikling til Benchmarking OCEA Hans Petter Endal
Uttesting av koblingsplater SINTEF Østen Jensen
Om prøvingsmetoder – erfaringer med produkttesting fra andre fagområder Standard Norge Britt Stokke Lønaas
Objektiv uttesting, praktisk langtidsutprøving og benchmarking av teknisk utstyr for havbruk. Oppummering fra BenchTech workshop, Hirtshals 13. nov 2007 SINTEF Østen Jensen
Komtall workshop 2007. Behov for nye standarder i havbruksnæringen SINTEF Leif Magne Sunde