Dette er også en test

  • Web (Lacie og Sircon)
  • Nyhetsbrev (Mailchimp) (Lacie)
  • Annonsering og utforming av annonser (eks. Intrafish/kyst/ilaks) (Kommunikasjon)
  • Facebook (egen side + evt. SINTEF sin Facebookside)
  • Facebook-arrangement
  • LinkedIn-arrangement (Kommunikasjon)

Sintef.no (nyhetssak + arrangement) (Kommunikasjon