3.12.21 TEKMAR 2021 PRESENTASJONENE ER NÅ TILGJENGELIG. SETT AV TEKMAR 2022: 6. OG 7. DESEMBER 2022 I KALENDEREN!

Vi har da gleden av å meddele at presentasjonene fra TEKMAR 2021 nå er lagt ut på nettsiden.    

Sett av 6. og 7. desember 2022 for TEKMAR 2022, og markering av 20-års jubileum!  Meld deg på Nyhetsbrev, og sikre deg at du får siste nytt fra TEKMAR.

Vi minner også om søsterkonferansen TEKSET, som setter fokus på settefisknæringen. TEKSET er utsatt til 4.-5. mai 2022, mer informasjon om denne finner du på www.tekset.no.

Vi ønsker alle «TEKMARISTER» en riktig god førjulstid!

1.12.21 TEKMAR 2021 har lagt til kai!

Da er to intensive dager i innovasjonens lys gjennomført. Vi takker alle foredragsholdere, konferansedeltagere, utstillere og andre bidragsytere for at vi kom godt i mål med arrangementet.

Presentasjoner fra konferansen vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden i løpet av kort tid!

Sett av 6. og 7. desember 2022 for TEKMAR 2022, og markering av 20-års jubileum!

God advendtstid til alle «TEKMARISTER»!

26.11.2021 TEKMAR 2021 er fulltegnet. Kontakt oss for å stå på venteliste

I dialog med hotellet har vi begrenset antall deltakere pr bord, for å sikre god smitteforebygging mot korona. TEKMAR 2021 er fulltegnet med over 250 deltakere. 

For å stå på venteliste send en epost til: johanne.woll@sintef.no. Tittel på epost må være «Venteliste TEKMAR 2021».

Ventelisten opererer etter «først til mølla»-prinsippet.

Velkommen til TEKMAR 2021!

 

23.11.2021 En uke til avgang med nærmere 250 påmeldte deltakere, hvorav 70 % industriandel

Tirsdag i neste uke braker det løs for den 19. TEKMAR-konferansen: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner.

Et av fokusene på årets konferanse er samfunnets forventninger til laksenæringen. Havbruk i Norge benytter fellesskapets arealer og ressurser til matproduksjon. Dette fører til verdiskapning, kompetansebygging og matsikkerhet, men det fører også med seg beslaglagte areal og utslipp. For å belyse temaet kommer blant annet ordfører i Hitra kommune, Ole Laurits Haugen, og Regionleder i Norges Miljøvernforbund, Arne Roger Hansen.

Vi ser frem til å igjen arrangere en fysisk konferanse, innenfor de retningslinjer myndighetene setter med hensyn til Corona.

Følg med på nettsiden www.tekmar.no for oppdatert informasjon frem mot konferansen, her kan du også melde deg på. 

Velkommen til TEKMAR 2021!

15.11.21 To uker før avgang – nærmere 200 påmeldte, med 70% industrideltagelse, til årets fysiske laksekonferanse

Temaene for årets TEKMAR har blitt enda mer aktualisert etter klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. 1,5-gradersmålet må nås, og det vil trolig føre til nye krav og forventninger for de fleste industrier, laksenæringen inkludert. TEKMAR 2021 kan være med å gi deg et forsprang, bl.a. gjennom å bli bedre kjent med EU sin taksonomi.

I tillegg til at det ligger en sky av behov for å finne mer bærekraftige løsninger, preges verdensbildet fortsatt av Corona. Sammen med hotellet legger vi opp til å gjennomføre et arrangement som ivaretar de til enhver tid gjeldende krav for smitteforebygging.  Vi forbereder TEKMAR i «klassisk stil», med bordinndeling, rundebordsdiskusjoner, samt gode muligheter til å mingle i standområdet. Det legges dermed opp til gode muligheter for nettverksbygging. Nytt av året er at vi legger opp til TEKMAR-REFLEX, der det vil bli gjennomført diskusjoner med utvalgte foredragsholdere på scenen.  Vi vil følge de til enhver tid gjeldende regler for å håndtere Corona situasjonen på en best mulig måte, og som følge av dette kan det komme restriksjoner i deltagerantall fram mot arrangementet. Vær derfor tidlig ute og melde deg på om du vil sikre deg plass på konferanse og/eller stand.

Det endelige program finner du nå på her. Meld deg på konferanse og /eller stand her.

Velkommen til TEKMAR 2021

9.11.2021 TEKMAR 2021: Tidsaktuelle innlegg fra Inge Berg, Nordlaks og Erik Stiklestad, Aker Solutions peker vei for morgendagens leverandørindustri i lys av taksonomi.

Overordnet tema for den 19. TEKMAR-konferansen i Trondheim, 30. nov. og 1. des., er «Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner». Over 150 er påmeldt 3 uker før konferansestart – ta en titt på det spennende programmet og sikre deg plass. 

 

På årets TEKMAR har vi gleden av å høre Inge Berg, en “self-made” oppdretter, som både tar et stort ansvar for innovasjon, samt viktig rolle i utvikling av lokalsamfunn.  I nåværende rolle som direktør for strategi og prosjektutvikling, sitter han på mye erfaring bl.a.  fra arbeidet med å utvikle nyskapende produksjonsløsninger for land og sjø, ikke minst verdens største lakseoppdrettsanlegg, den 380 m lange Havfarm, og to tilhørende moderne brønnbåter.  Vi ser frem til å høre en investerende oppdretters perspektiv på leverandørindustrien mot 2030.

Aker Solutions på Verdal er en bedrift som har lange tradisjoner innen bygging av spesielt stålstrukturer, og som i senere tid har merket skiftet som skjer i oljenæringen.  Verftet har gjort seg erfaringer med realisering av nye oppdrettskonsepter. Det snakkes om et skifte i akvakulturindustrien, men et nøkkelspørsmål er i hvilken grad Norge har selskaper med fasiliteter til å gjennomføre bygging og service på større merdkonsepter, som i dag bygges i Østen.  Det blir spennende å høre verftsdirektør Erik Stiklestad sine tanker rundt Norge sin kapasitet og infrastruktur for å bygge morgendagens eksponerte havbruksteknologier.

En konsekvens av større produksjonsenheter er at individkontroll og oppfølging blir vanskeligere. For å belyse det får vi besøk av blant annet Solveig Nygaard, Grieg Seafood ASA. Solveig holder foredrag under tittelen «Overvåkning av fiskevelferd i dag og om 5 år». Her kommer vi inn på akseptable grenseverdier i lakseoppdrett og automatisert registrering av fiskevelferd.  Eirik Svendsen, SINTEF Ocean, forteller om nye, spennende teknologiske muligheter for registrering av fiskevelferd i foredraget «Kan vi ta pulsen på laksen med nye teknologier?».

Mattilsynet, ved Else Marie Stenevik Djupevåg, deler erfaringer og forventinger til dagens og fremtidens teknologier for telling av lakselus, og hva slags erfaringer en har gjort seg det året det har vært gitt dispensasjon fra å telle lakselus på manuelt vis. Hvilke verktøy har vi, og hva trenger vi fremover for at en skal kunne ha kontroll på lusestatus uten å risikere å skade fisk? Har fiskevelferdstjenestene de verktøyene som trengs eller er det nødvendig å innovere nye løsninger for å sikre et godt og trygt liv for laksen?

I tillegg de ovenfornevnte foredragsholdere, ventes ytterligere tidsaktuelle presentasjoner i rekken av foredragsholdere, og det ligger dermed til rette for to interessante førjulsdager i Trondheim under årets TEKMAR-konferanse. Følg med i de kommende nyhetsbrevene og på TEKMAR sin nettside for oppdatert informasjon frem mot konferansen 30. nov – 1.des 2021.

02.11.2021 Statssekretæren åpner TEKMAR 2021. Nærmere 150 påmeldte en måned før konferansestart.

Statssekretær Kristina Hansen (Ap), Nærings- og fiskeridepartementet, åpner årets TEKMAR-konferanse. Foredraget har tittelen Valg av kurs for norsk laks frem mot 2030. Vi er spent på å høre tankene til den nye regjeringen om veien videre for laksenæringen i Norge.

I tillegg til statssekretæren har flere foredragsholdere blitt bekreftet denne uka, og TEKMAR 2021 vil inneholde mye konkret fagstoff som er relevant for alle deler av matfisknæringen. Sjekk ut det oppdaterte programmet her.

Det er snart 150 påmeldte deltakere til TEKMAR 2021, og over 20 bedrifter har booket standplass. Det er fortsatt ledig plass til både deltakere og bedrifter, meld deg på her.

I ukene frem mot konferansen vil vi sende ut nyhetsbrev der vi trekker frem noe av det faglige innholdet i TEKMAR 2021, meld deg på nyhetsbrevet for oppdatert informasjon.