02.12.15 – TEKMAR 2015 har landet!

Etter to spennende dager har de over 360 TEKMAR-deltagerne reist hjem, forhåpentligvis lastet med nytt tankegods, nye relasjoner og inspirasjon for å drive frem enda bedre løsninger for laksenæringen.

img_1862_edit

I menyen under Tidligere konferanser finner du foredrag og bilder fra to hektiske dager.

Vi vil takke alle foredragsholdere og deltagere for bidrag til å gjøre TEKMAR til en viktig happening.

Velkommen til TEKMAR 2016– som arrangeres første uka i desember neste år. Følg med på www.tekmar.no for mer informasjon.

02.11.15 – TEKMAR 2015 – kampen mot høye produksjonskostnader er i gang

TEKMAR har hvert år siden 2003 samlet laksenæringen for å fokusere på dagens utfordringer og morgendagens løsninger i sjøbasert oppdrett – under paraplyen INNOVASJON I HAVBRUK! Sist år samlet vi 303 deltagere, hvorav over 70 % fra industrien. Årets TEKMAR arrangeres tirsdag 1. og onsdag 2. desember på Clarion Hotel og Congress i Trondheim, på samme lest som de foregående år. En måned før avgang er det 100 påmeldte, og i tillegg er det så langt 8 aktører som ønsker å profilere seg med stand under TEKMAR 2015.

Den overordnede tittelen for TEKMAR 2015 er «Dopet på høy laksepris – kan økte produksjonskostnader og grønnere profil skape innovasjon?». Det foreløpige programmet finner du HER. Påmelding gjør du HER.

Programmet er delt inn i sesjonene:
Sesjon 1: Velkommen og motivasjon
Sesjon 2: Kostnadsjakt – kan nye teknologier, metoder og prosedyrer redusere produksjonskostnad?
Sesjon 3: Grønt havbruk med nye teknologier – tid for «gamechangers»?
Sesjon 4: Rom for samarbeid

Bakteppet for årets TEKMAR er at produksjonskostnadene er økende, og at en berges av høye laksepriser. Situasjonsbildet er på flere måter lik det en har sett i oljenæringen, og man er på vei inn i en utvikling der man blir sårbar i forhold til eksterne krefter. TEKMAR ønsker å dissekere produksjonskostnadene, og bidra til innovasjoner som kan gi resultater i kostnadsjakten.

Samfunnet dreier seg i sterk grad mot grønne løsninger, og havbruket vil bli preget av dette i årene som kommer. På TEKMAR vil vi gi deltagerne trender og teknologier, som vil kunne bli «Gamechangers», det vil si teknologier eller metoder som på ulikt vis vil gjøre lakseoppdrettet grønnere. Slike teknologier kan innebære skifter som får betydelige konsekvenser for måten man i dag løser næringens utfordringer på.

Gjennom sitt tidsaktuelle program vil TEKMAR 2015 gi oppdatert kunnskap og impulser fra industri, FoU og myndigheter, som aktørene kan bruke som «drivstoff» i sin egenutvikling. Spre det glade budskap til kollegaer og samarbeidspartnere som har en rolle (eller bør ha en rolle…..) inn mot morgendagens sjøbaserte lakseoppdrett!

De senere år har vi registrert at flere ønsker å profilere seg under TEKMAR. Vi har derfor i år i samarbeid med hotellet tilrettelagt pakker som inkluderer mulighet for å ha stand/utstilling i mingleområdet (mer informasjon finner du HER. Bestilling gjøres i påmeldingsskjemaet. For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Kari-Anne Ofstad, Kari-Anne.Ofstad@sintef.no, mob: 905 92 262).

oversiktsbilde2_edit tekmar

Hovedfokus for TEKMAR er å være en arena der norsk lakseoppdrettsnæring drøfter utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og legger premisser for nasjonale FoU-strategier.

Arrangør er SINTEF Fiskeri og havbruk, i samarbeid med Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Maritime Eksportører, samt NCE Aquaculture og akvARENA.