1.12.2017 TEKMAR 15-ÅRS JUBILEUM = NY DELTAGERREKORD OG PÅMELDING STENGT!! STRAKS KLAR FOR AVGANG MED OVER 400 OMBORD!

TEKMAR 2017 er i ferd med å fylles opp!  Per tid har vi passert 400 påmeldte. Påmeldingen er nå stengt. Om du ønsker å sette deg på venteliste, så kan du gjøre det her. Vi vil ta opp dialog med interessenter basert på denne lista, og tilby plass i den grad det finnes ledige seter, fram mot arrangementet går av stabelen, tirsdag 5. og onsdag 6. des.

Link til venteliste. 

Alt ligger til rette for at vi skal få gode bordinndelinger og diskusjoner. Det er over 80 % industrideltagelse, med en god mix både av aktører som har vært lenge i havbruksnæringen, ispedd spennende nye deltagere. TEKMAR nr. 15 skal oppfylle sin misjon: sette fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger for sjøbasert lakseoppdrett – og bidra til innovasjon i havbruk! I figuren nedenfor ser du deltagerne sortert i ulike kategorier!

Vi gleder oss til spennende og innovative dager i Trondheim i neste uke!

fordeling2016

17.11.2017 FORELØPIG TEKMAR-PROGRAM LANSERES – OVER 350 PÅMELDTE SÅ LANGT – KUN FÅ PLASSER IGJEN!

Det foreløpige programmet for 15-års JUBILEUMSKONFERANSEN TEKMAR 2017 er nå tilgjengelig her!  Vi er glad for at Statssekretær Roy Angelvik åpner årets TEKMAR, Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse. Nå er det over 350 påmeldte og kun få plasser igjen – så ikke nøl med å melde deg på om du vil sikre deg stol på TEKMAR 2017!  Vi ønsker velkommen til de 42 standene i mingleområdet, som vil skape ekstra fine rammer rundt årets arrangement. For halearrangement se lenger ned i teksten og under aktuelt.

I kjent TEKMAR-ånd vil vi skape en «smeltedigel», med blanding både av aktører som er i næringen, og aktører som mener de har noe nytt å bidra med inn i næringen.  Sist år var industriandelen nærmere 80 %, og vi har tro på at også TEKMAR nr. 15 blir et «must» for de som vil oppdateres på dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen sjøbasert lakseoppdrett!  Ved et 15-års jubileum, og i en tid med stor dynamikk i laksenæringen, har vi i år valgt å se hvor kunnskap, spilleregler og teknologier vil peke retning for lakseoppdrettet de neste 15 årene. Hvilke utfordringer og muligheter vil dukke opp? Hvilke innovasjoner åpnes det for i et 15 års perspektiv? Hvem bringer fram de nye løsningene?

Sesjonstema for TEKMAR 2017:

Jubileumssesjon 1: Velkommen og motivasjon
Jubileumssesjon 2: Konturene av morgendagens produksjonslinje for 5 kg’s laks – hvilke og hvordan skal teknologier settes sammen for forutsigbar produksjon?
Jubileumssesjon 3: Kutte produksjonstid og drive fram innovasjoner – spilleregler og overganger av betydning for lakseoppdrett de neste 15 år!
Jubileumssesjon 4: Rom for samarbeid

TEKMAR ledes av SINTEF Ocean, og understøttes av Sjømat Norge, Norsk Industri, FHF, Norske Maritime Eksportører, NCE Aquaculture, samt NCE Aquatech Cluster.  I 2016 samlet vi over 380 deltagere til spennende diskusjoner rundt de runde bordene.

Påmelding til TEKMAR 2017 kan du gjøre her. (Priser: kr. 1550,- per dag og kr. 1000,- for middag (eks. mva.)). Samtlige standplasser i utstillingsområdet er nå utsolgt!

Som tidligere år vil det være mulig å delta på etterarrangement, TEKMAR-tails, i forlengelsen av TEKMAR:

  • Sjøfartsdirektoratet arrangerer miniseminar 6. desember kl 14-16 på Clarion: Sikkerhetsstyring og kvalifikasjoner for mindre skip – med mål om å forebygge ulykker og uønskede hendelser (egen påmelding her).
  • Det annonserte miniseminaret i regi av Storby marin den 6. desember utgår.
  • SINTEF Ocean arrangerer også konferansen Klimamarin 2017 den 7. desember, se klimamarin.no for mer informasjon.

Det vil også kunne komme andre halearrangementer som vil bli gjort kjent på www.tekmar.no.

7.12.2016 TEKMAR 2016 har ankret opp etter frydefull seilas!

TEKMAR 2016 har gått over i historien. Over to spennende dager er presisjon i lakseoppdrett belyst på kryss og tvers! Forhåpentligvis reiser de nærmere 400 deltagerne hjem med nytt tankegods som er viktig for å drive innovasjonsprosesser videre. Presentasjonene finner du her.

Vi ønsker samtidig velkommen til TEKMAR 2017 – som er det 15. i rekken – tirsdag 5. og onsdag 6. des. 2017. Sett av tid i kalenderen!

23.11.2016 TEKMAR 2016 utsolgt med over 380 deltakere én uke før avgang!

TEKMAR – Innovasjon i havbruk, arrangeres i år for 14. gang, – tirsdag 6. og onsdag 7. desember på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. TEKMAR er Norges ledende, innovasjonsrettede laksekonferanse.  Et oppdatert program finner du her!

Hovedfokus for TEKMAR er å være arenaen der norsk lakseoppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og morgendagens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og legger premisser for nasjonale FoU-strategier.

I 2015 ble TEKMAR utsolgt med over 360 deltagere, hvorav over 70 % kom fra industrien. TEKMAR 2016 er nå utsolgt med over 380 deltakere én uke før avgang.

Arealet for stand/utstilling er dessverre utsolgt!

I år opererer vi under en tentativ hovedtittel som berører bredden av laksenæringen:  «Stopp opp! Kan bedre teknologi øke presisjon og sikre forutsigbarhet for laksevekst?». 

Bakteppet for TEKMAR 2016 er at det synes å være en mismatch mellom laksenæringens evne til å «levere» forutsigbarhet, og det som etterspørres av myndighetene for å få lov til å vokse videre innen lakseoppdrettet. Er det god nok presisjon i det næringen holder på med? Er det behov for å heve presisjonen? Hvor må presisjonen forbedres? Hvordan skal næringen dokumentere at den har kontroll?  Hvilke innovasjoner kan bidra til å sikre at næringen kan «love» forutsigbarhet, og som dermed kan åpne for ny laksevekst?

Arrangør er SINTEF Fiskeri og havbruk,  i samarbeid med Norges forskningsråd, Sjømat Norge, Norsk Industri, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norske Maritime Eksportører, samt NCE Aquaculture og akvARENA.

I forlengelsen av TEKMAR blir det 7. desember kl. 14:30 arrangert et halearrangement for prosjektet TRESS, preventive Tiltak for REdusert SmitteSpredning mellom havbruksanlegg og fartøy, i regi av Anteo/SINTEF. Mer informasjon om TRESS og påmelding finner du her.

Storby Marin arrangerer et arrangement i forlengelsen av TEKMAR 7.desember kl. 14:15. På Marine City Innovation Day vil det pitches seks ulike innovasjoner fra seks ulike byer og miljøer.  Vil du vite mer om det nyeste nye, så er dette arrangementet for deg. Gratis deltakelse, og påmelding skjer her.

 

bilde1 bilde2

 

Gjennom sitt tidsaktuelle program vil TEKMAR 2016 gi oppdatert kunnskap og impulser fra industri, FoU og myndigheter, som aktørene kan bruke som «drivstoff» i sin egenutvikling. Spre det glade budskap til kollegaer og samarbeidspartnere som har en rolle (eller bør ha en rolle…..) inn mot morgendagens sjøbaserte lakseoppdrett!

Velkommen til innovative dager i Trondheim!

 

22.09.16 – Forankringsseminaret 2016

Torsdag 15. september ble Forankringsseminaret 2016 arrangert ved Radisson Blu Hotel Trondheim Airport med 155 deltagere. Seminaret ble arrangert som et samarbeid mellom SINTEF Fiskeri og havbruk, Fiskeridirektoratet, Norsk Industri og Sjømat Norge. Presentasjoner fra dette finner du her.

panorama-seminar_edit

12.09.16 – TEKMAR 2016 er i farta – hold av 6. og 7. desember!

Arbeidet med å utforme et godt og tidsaktuelt program for årets TEKMAR er i god gjenge.  Det vil bli lagt ut mer informasjon rundt program/påmelding om noen uker, så følg med på nettsiden.   Dersom du vil sikre ditt selskap areal til stand/utstilling under TEKMAR 2016, er det allerede nå mulig å melde sin interesse. Kontaktperson for dette er Kari-Anne Ofstad (epost: kari-anne.ofstad@sintef.no, mob: 905 92 262).