Annet

Trenden i havbruk går mot stadig høyere grad av mekanisering. Stadig større produktivitetskrav og større enheter gjør arbeideren stadig mer avhengig av godt utstyr for å utføre jobben sin.

Med dette settes det også større krav til dagens utstyrsleverandører når det gjelder utforming av konkurransedyktige produkter.

Rapporter Kilde Prosjektledelse
Manual for utvikling av brukervennlig utstyr for havbruksbransjen SINTEF Helene Katrine Moe
Aquasphere – studentoppgave IPD-NTNU Mats A Heide
Høytrykkspyling av notlin SINTEF Østen Jensen
Fremtidens oppdrettsnot – Forprosjekt med arbeidsmøte SINTEF Hans V Bjelland
Akvakultur og oppdrettsanlegg i Nord. Sjøsprøytising av merdanlegg – Sikkerhet mot is og nedising Barlindhaug Norfico / Barlindhaug Consulting Gjermund Bahr
Bruk av brønnbåt i norsk oppdrettsnæring – Hvordan redusere risiko for smittespredning? VESO Trondheim Arne Guttvik / Eirik Hoel
IKT som redskap for økt verdiskaping langs kysten VINN / Bertex AS / FHL Arne-Wilhelm Theodorsen
Utredning om de forskningsmessige behov relatert til fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter i Norden SINTEF Leif M Sunde / Eskil Forås
Teknologistatus i havbruk SINTEF Leif M Sunde
SINTEF prosjektsøknad – «Teknologi og prosesser for reduskjon av tap i verdikjede for fôr fra lager til fiskemunn» SINTEF Leif M Sunde
Artikler Kilde Kontakt
Fortøyning med fjellbolt FHF / SINTEF / FHL Andreas Myskja Lien
General Analysis of Long-line Constructions used for Cultivation of Blue Mussels SINTEF Arne Fredheim
Current Forces on Net structures SINTEF / NTNU Arne Fredheim
Development of longtube mussel systems for cultivation of mussels (mytilus edulis) SINTEF Egil Lien / Arne Fredheim
Farming the deep blue   James Ryan
Hydroelastic analysis of a fishing net in steady inflow conditions SINTEF / NTNU Arne Fredheim / Odd M.Faltinsen
A numerical model for the fluid structure interaction of a three-dimensional net structure SINTEF / NTNU Arne Fredheim / Odd M. Faltinsen
Blåskjelldyrking – produksjon i en tynn tråd? Artikkel 1: I går – i dag – i morgen SINTEF Leif Magne Sunde / Egil Lien / Arne Fredheim
Blåskjelldyrking – produksjon i en tynn tråd? Artikkel 2: Komponenter i et langlineanlegg SINTEF Leif Magne Sunde / Egil Lien / Arne Fredheim
Blåskjelldyrking – produksjon i en tynn tråd? Artikkel 3: Krefter i langlineanlegg SINTEF Leif Magne Sunde / Egil Lien / Arne Fredheim
Blåskjelldyrking – fortsatt produksjon i en tynn tråd? Artikkel 4: Havaririsiko SINTEF Leif Magne Sunde / Egil Lien / Arne Fredheim
Presentasjoner Kilde Kontakt
Kunnskapsbasert utvikling – noen i førersetet? SINTEF Arne Fredheim