08.12.2022 – TEKMAR NR 20 trygt i havn!

Etter to intense dager kom TEKMAR 2022 trygt i havn.  Med nærmere 350 deltagere, hvorav 76 % fra industrien, ble det mange gode diskusjoner og en fikk satt viktig tematikk på dagsorden.  Vi håper at deltagerne kom velberget hjem med nye impulser som kan brukes fremover for å fortsette det viktige innovasjonsarbeidet som utviklingen av laksenæringen er avhengig av. Selvransakelse i lakseoppdrett er  noe mange er opptatt av , og det kan f.eks. være muligheter til å se vekst gjennom å gjøre grep som ligger i hverdagen.

Presentasjoner fra årets konferanse er lagt ut her.  

TEKMAR ønsker alle en riktig god jul og et innovativt nytt år!