10.11.2022 – Fiskeri- og havminister Skjæran åpner TEKMAR nr. 20. Over 200 påmeldte 4 uker før avgang! Brohode havbruk med arrangement for kobling av studenter og bedrifter den 6. des.!

Årets TEKMAR, som arrangeres i Trondheim 6. og 7. desember, har tittelen «Selvransakelse i lakseoppdrett – full fart med bremsene på i nye 20 år? Hvordan lytte til laksens behov og drive innovasjoner med klassisk og digital havbruksteknologi for å produsere flere kilo laks?».

Vi er glade for at Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran åpner årets TEKMAR konferanse.  Diskusjonen om grunnrenteskatt har preget høsten, og det blir spennende å se hva det konkluderes med når den tid kommer, og ikke minst om det fremstår som «klart» at vi skal vokse i laksenæringen. Skatteforslaget har bidratt til å sette prosesser i næringslivet på hold, ikke minst på investeringssiden. Gjennom sin 20-årige historie har TEKMAR vært med på både bølgetopper og -daler, og kjensgjerningen er at laksenæringen har «stått han av» og kommet seg videre, ikke minst som følge av den store innovasjonskraften som ligger i næringen.  Vi ser frem også i år til å sette fokus på innovasjon i sjøbasert oppdrett, som vanlig i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi.

TEKMAR arrangeres i 2022 for 20. gang, og om en ser 20 år frem i tid har en kommet til 2042, det vil si kun 8 år før 2050, og visjonen om de 5 millioner tonn oppdrettslaks. Kjell Bjordal har i en mannsalder fulgt laksenæringen tett, og ser at samfunnskontrakten er i endring. Hans tanker for de kommende 20 år, og synspunkter om hvordan en som næring bør manøvrere, kan gi impulser til hvordan både oppdrettere, tilstøtende bransjer, samt myndigheter best kan rigge seg, for å være blant morgendagens vinnere og avgjørende bidragsytere.

Produksjonen av laks har det siste 10-året hatt en begrenset vekst målt i kilo, og en ser endog at i regioner ble det produsert flere kilo laks for ti år siden enn i dag. Den økonomiske utviklingen har som følge av høye laksepriser vært formidabel, men i selvransakelsens lys stiller professor Ragnar Tveterås spørsmålet ved om oppdrettere mangler en bærekraftig forretningsmodell.  Er de produksjonsstrategier vi har de riktige?  Er vi overbevist om at vi er på den riktige veien for å ta næringen videre, eller er det endringer i produksjonsmåten som kan gjøre oss bedre? Tiden kan være inne for å gjøre erkjennelser for å komme seg videre som næring.

 

Vi ønsker velkommen til to innovasjonsrettede førjulsdager i Trondheim, med tidsaktuelle innlegg, klassiske rundeborddiskusjoner, samt gode muligheter for nettverksutvikling som kan gi deg impulser for å gjøre de riktige valg for fremtiden.

 

Tilknyttet TEKMAR inviterer Brohode Havbruk 2050 studenter og bedrifter til mingling og speed dating før middag 6.12. (se bksnorge.no).

For program/bakgrunn og påmelding til TEKMAR, samt bestilling av stand, se menyen øverst – påmeldingsfrist er 30. nov., så sikre deg plass på Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse!