22.09.2022 – Påmeldingen er godt i gang med over 50 påmeldte, og mange større stander er bestilt!

Årets TEKMAR er den 20. konferansen i rekken, og går av stabelen på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 6. og 7. desember 2022.  Påmeldingen til konferansen, samt mulighet til å bestille standplass i mingleområdet til Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse, er nå åpnet.

Et tidsaktuelt og relevant program, som setter fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger innenfor sjøbasert lakseoppdrett, er under utarbeidelse.

TEKMAR ble arrangert for første gang i 2003, bl.a. drevet frem av tendenser til at selskaper «ble seg selv nok», og at muligheten til å skape dynamikk og med det muligheter for innovasjon viste tegn til å stagnere. Gjennom de årene som har gått siden har det vært en eksplosiv utvikling innen det sjøbaserte oppdrettet, både relatert til teknologi, men også for rammebetingelser.

Uten å ha mulighet til «å gi og få impulser» er det lite innovasjon som skjer. Ei heller at mulighet til å realisere innovasjonene i praksis blir utløst. TEKMAR har bidratt over tid til mange prosesser, både for å redusere rømming, bedre HMS, skape mer hensiktsmessige havbruksfartøy, mer miljøriktige avlusingsoperasjoner m.v., og ikke minst hvordan sørge for at fiskens velferd og helse ivaretas i teknologisammenheng. En arena der personer og selskaper kan møtes blir også viktig i laksenæringen i de årene som ligger foran oss!

Presentasjonene fra de ulike TEKMAR som er arrangert opp igjennom årene er tilgjengelig på tidligere konferanser, og er på mange måter en «historiebok» som følger utviklingen av det sjøbaserte lakseoppdrett de to siste ti-årene.

TEKMAR samler årlig 300 – 400 deltagere, hvorav opp mot 80 % kommer fra industrien. Med sin fordeling av aktører på runde bord, relevante foredrag og muligheter til diskusjon og nettverksbygging, skaper TEKMAR en arena og et klima for innovasjon, både for gjengangere og nye deltagere. De senere år ser vi spesielt nytten ulike teknologi- og tjenesteleverandører har for å møtes for å skape fundament for at teknologier smelter sammen, og med det skaper morgendagens løsninger som kan tilbys oppdrettsselskapene.

TEKMAR 2022 arrangeres av SINTEF Ocean, i godt samarbeid med klyngene NCE Aquaculture, NCE Aquatech og NCE Seafood Innovation, samt Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges forskningsråd, Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske maritime Eksportører.

 

Vi ønsker alle velkommen til TEKMAR 2022! Påmelding til konferansen og bestilling av stand er nå åpnet, og dersom du er nysgjerrig på muligheter for å arrangere egne arrangement før eller etter TEKMAR så tar vi gjerne en dialog på dette.