26.11.2021 TEKMAR 2021 er fulltegnet. Kontakt oss for å stå på venteliste

I dialog med hotellet har vi begrenset antall deltakere pr bord, for å sikre god smitteforebygging mot korona. TEKMAR 2021 er fulltegnet med over 250 deltakere. 

For å stå på venteliste send en epost til: johanne.woll@sintef.no. Tittel på epost må være «Venteliste TEKMAR 2021».

Ventelisten opererer etter «først til mølla»-prinsippet.

Velkommen til TEKMAR 2021!