23.11.2021 En uke til avgang med nærmere 250 påmeldte deltakere, hvorav 70 % industriandel

Tirsdag i neste uke braker det løs for den 19. TEKMAR-konferansen: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner.

Et av fokusene på årets konferanse er samfunnets forventninger til laksenæringen. Havbruk i Norge benytter fellesskapets arealer og ressurser til matproduksjon. Dette fører til verdiskapning, kompetansebygging og matsikkerhet, men det fører også med seg beslaglagte areal og utslipp. For å belyse temaet kommer blant annet ordfører i Hitra kommune, Ole Laurits Haugen, og Regionleder i Norges Miljøvernforbund, Arne Roger Hansen.

Vi ser frem til å igjen arrangere en fysisk konferanse, innenfor de retningslinjer myndighetene setter med hensyn til Corona.

Følg med på nettsiden www.tekmar.no for oppdatert informasjon frem mot konferansen, her kan du også melde deg på. 

Velkommen til TEKMAR 2021!