15.11.21 To uker før avgang – nærmere 200 påmeldte, med 70% industrideltagelse, til årets fysiske laksekonferanse

Temaene for årets TEKMAR har blitt enda mer aktualisert etter klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. 1,5-gradersmålet må nås, og det vil trolig føre til nye krav og forventninger for de fleste industrier, laksenæringen inkludert. TEKMAR 2021 kan være med å gi deg et forsprang, bl.a. gjennom å bli bedre kjent med EU sin taksonomi.

I tillegg til at det ligger en sky av behov for å finne mer bærekraftige løsninger, preges verdensbildet fortsatt av Corona. Sammen med hotellet legger vi opp til å gjennomføre et arrangement som ivaretar de til enhver tid gjeldende krav for smitteforebygging.  Vi forbereder TEKMAR i «klassisk stil», med bordinndeling, rundebordsdiskusjoner, samt gode muligheter til å mingle i standområdet. Det legges dermed opp til gode muligheter for nettverksbygging. Nytt av året er at vi legger opp til TEKMAR-REFLEX, der det vil bli gjennomført diskusjoner med utvalgte foredragsholdere på scenen.  Vi vil følge de til enhver tid gjeldende regler for å håndtere Corona situasjonen på en best mulig måte, og som følge av dette kan det komme restriksjoner i deltagerantall fram mot arrangementet. Vær derfor tidlig ute og melde deg på om du vil sikre deg plass på konferanse og/eller stand.

Det endelige program finner du nå på her. Meld deg på konferanse og /eller stand her.

Velkommen til TEKMAR 2021