9.11.2021 TEKMAR 2021: Tidsaktuelle innlegg fra Inge Berg, Nordlaks og Erik Stiklestad, Aker Solutions peker vei for morgendagens leverandørindustri i lys av taksonomi.

Overordnet tema for den 19. TEKMAR-konferansen i Trondheim, 30. nov. og 1. des., er «Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner». Over 150 er påmeldt 3 uker før konferansestart – ta en titt på det spennende programmet og sikre deg plass. 

 

På årets TEKMAR har vi gleden av å høre Inge Berg, en “self-made” oppdretter, som både tar et stort ansvar for innovasjon, samt viktig rolle i utvikling av lokalsamfunn.  I nåværende rolle som direktør for strategi og prosjektutvikling, sitter han på mye erfaring bl.a.  fra arbeidet med å utvikle nyskapende produksjonsløsninger for land og sjø, ikke minst verdens største lakseoppdrettsanlegg, den 380 m lange Havfarm, og to tilhørende moderne brønnbåter.  Vi ser frem til å høre en investerende oppdretters perspektiv på leverandørindustrien mot 2030.

Aker Solutions på Verdal er en bedrift som har lange tradisjoner innen bygging av spesielt stålstrukturer, og som i senere tid har merket skiftet som skjer i oljenæringen.  Verftet har gjort seg erfaringer med realisering av nye oppdrettskonsepter. Det snakkes om et skifte i akvakulturindustrien, men et nøkkelspørsmål er i hvilken grad Norge har selskaper med fasiliteter til å gjennomføre bygging og service på større merdkonsepter, som i dag bygges i Østen.  Det blir spennende å høre verftsdirektør Erik Stiklestad sine tanker rundt Norge sin kapasitet og infrastruktur for å bygge morgendagens eksponerte havbruksteknologier.

En konsekvens av større produksjonsenheter er at individkontroll og oppfølging blir vanskeligere. For å belyse det får vi besøk av blant annet Solveig Nygaard, Grieg Seafood ASA. Solveig holder foredrag under tittelen «Overvåkning av fiskevelferd i dag og om 5 år». Her kommer vi inn på akseptable grenseverdier i lakseoppdrett og automatisert registrering av fiskevelferd.  Eirik Svendsen, SINTEF Ocean, forteller om nye, spennende teknologiske muligheter for registrering av fiskevelferd i foredraget «Kan vi ta pulsen på laksen med nye teknologier?».

Mattilsynet, ved Else Marie Stenevik Djupevåg, deler erfaringer og forventinger til dagens og fremtidens teknologier for telling av lakselus, og hva slags erfaringer en har gjort seg det året det har vært gitt dispensasjon fra å telle lakselus på manuelt vis. Hvilke verktøy har vi, og hva trenger vi fremover for at en skal kunne ha kontroll på lusestatus uten å risikere å skade fisk? Har fiskevelferdstjenestene de verktøyene som trengs eller er det nødvendig å innovere nye løsninger for å sikre et godt og trygt liv for laksen?

I tillegg de ovenfornevnte foredragsholdere, ventes ytterligere tidsaktuelle presentasjoner i rekken av foredragsholdere, og det ligger dermed til rette for to interessante førjulsdager i Trondheim under årets TEKMAR-konferanse. Følg med i de kommende nyhetsbrevene og på TEKMAR sin nettside for oppdatert informasjon frem mot konferansen 30. nov – 1.des 2021.