21.10.21 TEKMAR 2021: FØRSTE VERSJON AV PROGRAM ER TILGJENGELIG!

TEKMAR, Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse, har gleden av å presentere det foreløpige programmet for årets konferanse i Trondheim, 30. nov. og 1. des., med tittelen: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner. Er null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie i lakseoppdrett kinderegg eller fri fantasi?

Påmelding til konferanse og stand er godt i gang med over 70 påmeldte 6 uker før avgang! Sikre deg plass på den viktigste, fysiske møteplassen for matfiskoppdrett av laks i år!

Etter at koronarestriksjoner er opphevet, er det mulig å sikre seg standplass for den som vil profilere egne produkter og tjenester i mingleområdet. Det ligger også til rette for å arrangere halearrangement tilknyttet TEKMAR. Påmelding til TEKMAR 2021, både som konferansedeltager og for stand kan du gjøre her.

Vi har invitert en rekke spennende foredragsholdere, som hver for seg og samlet, belyser sentrale, tidsaktuelle tema som ventes å ha stor betydning for hvilken utvikling matfiskoppdrett av laks vil ta i årene som kommer.  Som deltager vil du få viktige impulser, og ikke minst ha mulighet til å koble deg sammen med andre aktører, som kan «samskape» innovasjonene som kan levere morgendagens løsninger på dagens utfordringer.

Konferansen delt inn i sesjonene:

Sesjon 1: Velkommen og motivasjon

Sesjon 2: Taksonomi i lakseoppdrett – konsekvenser for valg av teknologi og produksjon i praksis?

Sesjon 3: Hvordan gjøre alle til laks – prinsipper og teknologier for redusert produksjonstid?

Sesjon 4: Rom for samarbeid

 

For å motta siste nytt fra TEKMAR, følg med på www.tekmar.no, her kan du også tegne deg for å motta Nyhetsbrev, samt melde deg på stand og konferanse.