5.8.2019: OPPSUMMERING FRA TEKMAR 2018 ER FERDIGSTILT. HUSK Å SETTE AV 3. OG 4. DESEMBER FOR TEKMAR 2019.

I samarbeid med NCE AquaTech er diskusjonene fra gullappseansene rundt tematikken FISKEVELFRD 2.0 fra TEKMAR 2018 nå sammenstilt i et notat som du finner her.

TEKMAR 2019 blir arrangert i Trondheim 3. og 4. desember 2019. Meld deg på vårt NYHETSBREV for å motta informasjon fra TEKMAR, både om konferanse og stand, etter hvert som dette utvikles utover høsten.  Følg også med på våre nettsider i månedene som kommer!