23.11.2016 TEKMAR 2016 utsolgt med over 380 deltakere én uke før avgang!

TEKMAR – Innovasjon i havbruk, arrangeres i år for 14. gang, – tirsdag 6. og onsdag 7. desember på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. TEKMAR er Norges ledende, innovasjonsrettede laksekonferanse.  Et oppdatert program finner du her!

Hovedfokus for TEKMAR er å være arenaen der norsk lakseoppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og morgendagens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og legger premisser for nasjonale FoU-strategier.

I 2015 ble TEKMAR utsolgt med over 360 deltagere, hvorav over 70 % kom fra industrien. TEKMAR 2016 er nå utsolgt med over 380 deltakere én uke før avgang.

Arealet for stand/utstilling er dessverre utsolgt!

I år opererer vi under en tentativ hovedtittel som berører bredden av laksenæringen:  «Stopp opp! Kan bedre teknologi øke presisjon og sikre forutsigbarhet for laksevekst?». 

Bakteppet for TEKMAR 2016 er at det synes å være en mismatch mellom laksenæringens evne til å «levere» forutsigbarhet, og det som etterspørres av myndighetene for å få lov til å vokse videre innen lakseoppdrettet. Er det god nok presisjon i det næringen holder på med? Er det behov for å heve presisjonen? Hvor må presisjonen forbedres? Hvordan skal næringen dokumentere at den har kontroll?  Hvilke innovasjoner kan bidra til å sikre at næringen kan «love» forutsigbarhet, og som dermed kan åpne for ny laksevekst?

Arrangør er SINTEF Fiskeri og havbruk,  i samarbeid med Norges forskningsråd, Sjømat Norge, Norsk Industri, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norske Maritime Eksportører, samt NCE Aquaculture og akvARENA.

I forlengelsen av TEKMAR blir det 7. desember kl. 14:30 arrangert et halearrangement for prosjektet TRESS, preventive Tiltak for REdusert SmitteSpredning mellom havbruksanlegg og fartøy, i regi av Anteo/SINTEF. Mer informasjon om TRESS og påmelding finner du her.

Storby Marin arrangerer et arrangement i forlengelsen av TEKMAR 7.desember kl. 14:15. På Marine City Innovation Day vil det pitches seks ulike innovasjoner fra seks ulike byer og miljøer.  Vil du vite mer om det nyeste nye, så er dette arrangementet for deg. Gratis deltakelse, og påmelding skjer her.

 

bilde1 bilde2

 

Gjennom sitt tidsaktuelle program vil TEKMAR 2016 gi oppdatert kunnskap og impulser fra industri, FoU og myndigheter, som aktørene kan bruke som «drivstoff» i sin egenutvikling. Spre det glade budskap til kollegaer og samarbeidspartnere som har en rolle (eller bør ha en rolle…..) inn mot morgendagens sjøbaserte lakseoppdrett!

Velkommen til innovative dager i Trondheim!