Nyheter

29.11.2021 TEKMAR 2021: Straks klar for avgang med over 250 deltagere!

De siste forberedelser gjøres for å kunne ta imot deltagere og foredragsholdere til årets konferanse, som starter i morgen tirsdag med registrering fra kl 830 på Clarion Hotel og Congress. Vær gjerne ute i god tid, slik at vi unngår unødig kødannelse.

Vi ønsker alle velkommen til årets konferanse, og lykke til med to innovative førjulsdager.

26.11.2021 TEKMAR 2021 er fulltegnet. Kontakt oss for å stå på venteliste

I dialog med hotellet har vi begrenset antall deltakere pr bord, for å sikre god smitteforebygging mot korona. TEKMAR 2021 er fulltegnet med over 250 deltakere. 

For å stå på venteliste send en epost til: johanne.woll@sintef.no. Tittel på epost må være «Venteliste TEKMAR 2021».

Ventelisten opererer etter «først til mølla»-prinsippet.

Velkommen til TEKMAR 2021!

 

23.11.2021 En uke til avgang med nærmere 250 påmeldte deltakere, hvorav 70 % industriandel

Tirsdag i neste uke braker det løs for den 19. TEKMAR-konferansen: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner.

Et av fokusene på årets konferanse er samfunnets forventninger til laksenæringen. Havbruk i Norge benytter fellesskapets arealer og ressurser til matproduksjon. Dette fører til verdiskapning, kompetansebygging og matsikkerhet, men det fører også med seg beslaglagte areal og utslipp. For å belyse temaet kommer blant annet ordfører i Hitra kommune, Ole Laurits Haugen, og Regionleder i Norges Miljøvernforbund, Arne Roger Hansen.

Vi ser frem til å igjen arrangere en fysisk konferanse, innenfor de retningslinjer myndighetene setter med hensyn til Corona.

Følg med på nettsiden www.tekmar.no for oppdatert informasjon frem mot konferansen, her kan du også melde deg på. 

Velkommen til TEKMAR 2021!

15.11.21 To uker før avgang – nærmere 200 påmeldte, med 70% industrideltagelse, til årets fysiske laksekonferanse

Temaene for årets TEKMAR har blitt enda mer aktualisert etter klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. 1,5-gradersmålet må nås, og det vil trolig føre til nye krav og forventninger for de fleste industrier, laksenæringen inkludert. TEKMAR 2021 kan være med å gi deg et forsprang, bl.a. gjennom å bli bedre kjent med EU sin taksonomi.

I tillegg til at det ligger en sky av behov for å finne mer bærekraftige løsninger, preges verdensbildet fortsatt av Corona. Sammen med hotellet legger vi opp til å gjennomføre et arrangement som ivaretar de til enhver tid gjeldende krav for smitteforebygging.  Vi forbereder TEKMAR i «klassisk stil», med bordinndeling, rundebordsdiskusjoner, samt gode muligheter til å mingle i standområdet. Det legges dermed opp til gode muligheter for nettverksbygging. Nytt av året er at vi legger opp til TEKMAR-REFLEX, der det vil bli gjennomført diskusjoner med utvalgte foredragsholdere på scenen.  Vi vil følge de til enhver tid gjeldende regler for å håndtere Corona situasjonen på en best mulig måte, og som følge av dette kan det komme restriksjoner i deltagerantall fram mot arrangementet. Vær derfor tidlig ute og melde deg på om du vil sikre deg plass på konferanse og/eller stand.

Det endelige program finner du nå på her. Meld deg på konferanse og /eller stand her.

Velkommen til TEKMAR 2021

9.11.2021 TEKMAR 2021: Tidsaktuelle innlegg fra Inge Berg, Nordlaks og Erik Stiklestad, Aker Solutions peker vei for morgendagens leverandørindustri i lys av taksonomi.

Overordnet tema for den 19. TEKMAR-konferansen i Trondheim, 30. nov. og 1. des., er «Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner». Over 150 er påmeldt 3 uker før konferansestart – ta en titt på det spennende programmet og sikre deg plass. 

 

På årets TEKMAR har vi gleden av å høre Inge Berg, en “self-made” oppdretter, som både tar et stort ansvar for innovasjon, samt viktig rolle i utvikling av lokalsamfunn.  I nåværende rolle som direktør for strategi og prosjektutvikling, sitter han på mye erfaring bl.a.  fra arbeidet med å utvikle nyskapende produksjonsløsninger for land og sjø, ikke minst verdens største lakseoppdrettsanlegg, den 380 m lange Havfarm, og to tilhørende moderne brønnbåter.  Vi ser frem til å høre en investerende oppdretters perspektiv på leverandørindustrien mot 2030.

Aker Solutions på Verdal er en bedrift som har lange tradisjoner innen bygging av spesielt stålstrukturer, og som i senere tid har merket skiftet som skjer i oljenæringen.  Verftet har gjort seg erfaringer med realisering av nye oppdrettskonsepter. Det snakkes om et skifte i akvakulturindustrien, men et nøkkelspørsmål er i hvilken grad Norge har selskaper med fasiliteter til å gjennomføre bygging og service på større merdkonsepter, som i dag bygges i Østen.  Det blir spennende å høre verftsdirektør Erik Stiklestad sine tanker rundt Norge sin kapasitet og infrastruktur for å bygge morgendagens eksponerte havbruksteknologier.

En konsekvens av større produksjonsenheter er at individkontroll og oppfølging blir vanskeligere. For å belyse det får vi besøk av blant annet Solveig Nygaard, Grieg Seafood ASA. Solveig holder foredrag under tittelen «Overvåkning av fiskevelferd i dag og om 5 år». Her kommer vi inn på akseptable grenseverdier i lakseoppdrett og automatisert registrering av fiskevelferd.  Eirik Svendsen, SINTEF Ocean, forteller om nye, spennende teknologiske muligheter for registrering av fiskevelferd i foredraget «Kan vi ta pulsen på laksen med nye teknologier?».

Mattilsynet, ved Else Marie Stenevik Djupevåg, deler erfaringer og forventinger til dagens og fremtidens teknologier for telling av lakselus, og hva slags erfaringer en har gjort seg det året det har vært gitt dispensasjon fra å telle lakselus på manuelt vis. Hvilke verktøy har vi, og hva trenger vi fremover for at en skal kunne ha kontroll på lusestatus uten å risikere å skade fisk? Har fiskevelferdstjenestene de verktøyene som trengs eller er det nødvendig å innovere nye løsninger for å sikre et godt og trygt liv for laksen?

I tillegg de ovenfornevnte foredragsholdere, ventes ytterligere tidsaktuelle presentasjoner i rekken av foredragsholdere, og det ligger dermed til rette for to interessante førjulsdager i Trondheim under årets TEKMAR-konferanse. Følg med i de kommende nyhetsbrevene og på TEKMAR sin nettside for oppdatert informasjon frem mot konferansen 30. nov – 1.des 2021.

02.11.2021 Statssekretæren åpner TEKMAR 2021. Nærmere 150 påmeldte en måned før konferansestart.

Statssekretær Kristina Hansen (Ap), Nærings- og fiskeridepartementet, åpner årets TEKMAR-konferanse. Foredraget har tittelen Valg av kurs for norsk laks frem mot 2030. Vi er spent på å høre tankene til den nye regjeringen om veien videre for laksenæringen i Norge.

I tillegg til statssekretæren har flere foredragsholdere blitt bekreftet denne uka, og TEKMAR 2021 vil inneholde mye konkret fagstoff som er relevant for alle deler av matfisknæringen. Sjekk ut det oppdaterte programmet her.

Det er snart 150 påmeldte deltakere til TEKMAR 2021, og over 20 bedrifter har booket standplass. Det er fortsatt ledig plass til både deltakere og bedrifter, meld deg på her.

I ukene frem mot konferansen vil vi sende ut nyhetsbrev der vi trekker frem noe av det faglige innholdet i TEKMAR 2021, meld deg på nyhetsbrevet for oppdatert informasjon.

21.10.21 TEKMAR 2021: FØRSTE VERSJON AV PROGRAM ER TILGJENGELIG!

TEKMAR, Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse, har gleden av å presentere det foreløpige programmet for årets konferanse i Trondheim, 30. nov. og 1. des., med tittelen: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner. Er null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie i lakseoppdrett kinderegg eller fri fantasi?

Påmelding til konferanse og stand er godt i gang med over 70 påmeldte 6 uker før avgang! Sikre deg plass på den viktigste, fysiske møteplassen for matfiskoppdrett av laks i år!

Etter at koronarestriksjoner er opphevet, er det mulig å sikre seg standplass for den som vil profilere egne produkter og tjenester i mingleområdet. Det ligger også til rette for å arrangere halearrangement tilknyttet TEKMAR. Påmelding til TEKMAR 2021, både som konferansedeltager og for stand kan du gjøre her.

Vi har invitert en rekke spennende foredragsholdere, som hver for seg og samlet, belyser sentrale, tidsaktuelle tema som ventes å ha stor betydning for hvilken utvikling matfiskoppdrett av laks vil ta i årene som kommer.  Som deltager vil du få viktige impulser, og ikke minst ha mulighet til å koble deg sammen med andre aktører, som kan «samskape» innovasjonene som kan levere morgendagens løsninger på dagens utfordringer.

Konferansen delt inn i sesjonene:

Sesjon 1: Velkommen og motivasjon

Sesjon 2: Taksonomi i lakseoppdrett – konsekvenser for valg av teknologi og produksjon i praksis?

Sesjon 3: Hvordan gjøre alle til laks – prinsipper og teknologier for redusert produksjonstid?

Sesjon 4: Rom for samarbeid

 

For å motta siste nytt fra TEKMAR, følg med på www.tekmar.no, her kan du også tegne deg for å motta Nyhetsbrev, samt melde deg på stand og konferanse.

 

 

12.10.21 TEKMAR 2021: Årets konferanseprogram er i oppløpet! Sikre deg standplass, og melde deg på konferanse før 15.10. for rabattert pris.

Forberedelsen av TEKMAR nr. 19 er i innspurten, og et tidsaktuelt program er under utarbeidelse. Med opphevede Corona-restriksjoner åpner vi nå for at det blir standplasser som tidligere, så meld deg på om du vil sikre deg en av standplassene.

Årets konferanse har tittelen: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner. Er null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie i lakseoppdrett kinderegg eller fri fantasi?

For å aktualisere tematikken er konferansen delt inn i sesjonene:

Sesjon 1: Velkommen og motivasjon

Sesjon 2: Taksonomi i lakseoppdrett – konsekvenser for valg av teknologi og produksjon i praksis?

Sesjon 3: Hvordan gjøre alle til laks – prinsipper og teknologier for redusert produksjonstid?

Sesjon 4: Rom for samarbeid

Programmet er i ferd med å sluttføres, og vil snart bli lagt ut på www.tekmar.no, der det er mulig å tegne seg for å motta nyhetsbrev, samt melde seg på konferanse og stand. 

Link til påmelding

Bakgrunn for TEKMAR 2021:

Årets konferanse arrangeres under fanen «Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner«.

Er null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie i lakseoppdrett kinderegg eller fri fantasi? Står lakseoppdrettsnæringen i et dilemma når det skal velges produksjonsteknologier for det neste tiåret?

Verden endres raskere enn noen gang. Bærekraft, klima og det grønne skiftet konkretiseres innen alle industrier, og det er annonsert innføring av EU sin taksonomi for havbruk, som i sterkere grad kobler sammen det grønne skiftet og penger. I den foreslåtte Miljøteknologitillatelse-ordningen ble det signalisert at «null utslipp» er mantraet og viser forventningene fremover, men kan lett oppfattes som et nådestøt for tradisjonelt merdbasert oppdrett. Det er lite som tyder på at kravene fra ny regjering vil være mindre.

TEKMAR er Norges ledende, innovasjonsrettede laksekonferanse, og har siden 2003 satt fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger i matfiskoppdrett av laks. TEKMAR arrangeres for 19. gang, og samler gjerne 300-400 deltagere, der ca 80 % kommer fra industri. Vi gleder oss til igjen å arrangere en fysisk konferanse og møteplass, med tidsaktuelle innlegg, rundeborddiskusjoner, gullappseanser og mingling i standområdet, som bidrar til å gi deg nytt tankegods og posisjonere deg og din organisasjon for det som vil skje de neste årene.

Teknologiutviklingen for matfiskoppdrett tar nå ulike veier med hensyn til løsninger, og teknologiene som har vært førende de siste tiårene utfordres av mange nye. En ser at oppdrettere prøver ut ulike løsninger, og det er uenighet om hvilke teknologier morgendagens produksjon av matfisk skal skje i.  Noen velger å investere i lukkede merder, andre satser offshore, og noen satser på landbaserte anlegg.  Stadig flere oppdrettere kjøper sin første lukkede merd.  Er lukket oppdrett i sjø kompromisset mellom laksenæring, myndigheter og samfunnet mot 2030? Er dette teknologien, og for mange «det sure eplet» som kan styre næringen mot krav om nullutslipp (inkludert lakselus), null rømming og null ressurser på avveie, og muliggjøre kortere produksjonstid og forbedret produksjon? Svaret er ikke gitt, men spørsmålet er med på å åpne rom for innovasjon, og gir føringer for morgendagens utstyrsleverandører og tjenesteindustri, og åpner også opp for andre typer løsninger, nasjoner m.v.

Produksjonstid er en faktor som er med på å drive frem nye teknologier, primært for å svare på lakselusutfordringen. Samtidig kan kortere produksjonstid gå på bekostning av fiskens helse, eller medføre økt energibehov. Kan nye produksjonskonsepter medvirke til at vi kan snu fokus fra biomasse til individ i oppdrettet, gi fisken tid og redusere motsetningen mellom ønsket om redusert produksjonstid og «turbofisk»? En viktig stemme som fort kan bli glemt i teknologiutviklingsprosessen er fisken, og de valg som gjøres bl.a. for å redusere produksjonstid og gjøre oppdrettet mer lønnsomt, kan åpne for nye innovasjoner for å håndtere produksjonen.

Mange lider nå valgets kvaler om hva slags strategier og produksjonsteknologier som skal velges for å sikre at en er med på vinnerlaget i 2030. Ulike forhold er med på å gjøre matfiskoppdrettet mer komplekst, krevende og med kompromisser. Dilemma 1: Redusert produksjonstid er viktig, men samtidig kan rask vekst for laksen være negativt? Dilemma 2: Lukket produksjon hindrer utslipp, men krever økt energibehov? Utfordringen er at det er flere krav som skal oppfylles samtidig, og som lett er i motsetning til hverandre. TEKMAR 2021 ønsker å løfte opp problemstillinger, og fasilitere slik at aktører sammen kan søke å bringe frem de produkter og tjenester som sikrer at de norske aktørene er relevante som tilbydere også i fremtiden, i en verden der laks er i ferd med å bli en global art for alvor.

Velkommen til TEKMAR 2021.

17.09.2021 – Påmeldingen til TEKMAR 2021 har åpnet!

Korona til tross, norsk laksenæring fosser fremover for fullt, med sine muligheter og utfordringer. Nye konsepter for matfiskproduksjon realiseres, samtidig som rammebetingelser nasjonalt endres, og krav fra omgivelser, som «EU’s taxonomi», skaper ny dynamikk.  Med dette som bakteppe arbeides det nå frem program for to spennende førjulsdager i Trondheim, 30. november og 1. desember!

Som følge av koronasituasjonen har vi satt en deltakerbegrensning på 400 deltakere, og vi har gjort endringer i profileringspakkene sammenlignet med tidligere år. Påmelding er nå åpnet, og inkluderer tilgang til konferansen begge dagene, samt lunsj. Frem til 15. oktober er det gitt en rabattert pris for konferansedeltagelse.  Som tidligere år arrangeres det middag den første konferansedagen, egen påmelding til middag finner du i deltakerpåmeldingen.

Mer informasjon om profileringspakker finner du her og i menyen øverst på nettsiden.

Link til deltakerpåmelding

Hold deg oppdatert på siste TEKMAR-info via nyhetsbrevet

29.06.2021 TEKMAR gjennomføres som normalt i 2021.

TEKMAR 2021 planlegges som en fysisk konferanse i kjent TEKMAR-stil. Vi legger opp til at det skal bli aktuelle foredrag i salen, gullappseanser, standområde, lunsj og middag – alt i kjent TEKMAR-stil.

Sett av datoene tirsdag 30. nov og onsdag 1. des. 2021 for innovative førjulsdager i Trondheim.

Vi gleder oss til å endelig treffe gamle og nye TEKMARister, mingle og knytte nye bekjentskap.

Dette forutsetter at situasjonen i Norge er slik at det tillates å arrangere konferanser med 4-500 deltakere. Vi i TEKMAR har troen på at det vil være åpent for slike konferanser når vi kommer til desember. En endelig avgjørelse på konferanseformen vil bli tatt i høst. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på nettsiden og sendes ut i nyhetsbrevet.

Trykk her for å melde deg på nyhetsbrevet og få den ferskeste TEKMAR-informasjonen rett i inbox.

1.12.2020 Presentasjoner og TEKMAR Respons er tilgjengelig

Resultatene fra den uhøytidelige spørreundersøkelsen TEKMAR Respons er lastet opp. Spørsmål og resultat finner du her.

De fleste presentasjonene fra TEKMAR 2020 Digital er lastet opp på siden TEKMAR 2020, som du finner øverst i menyen under tidligere konferanser. De siste presentasjonene vil bli lagt inn om kort tid. Der kan du også finne presentasjoner fra alle TEKMAR-konferansene, helt tilbake til 2003. 

1.12.2020 – Nok en TEKMAR har kommet i mål!

TEKMAR 2020 Digital har nå blitt arrangert med over 200 deltagere, hvorav 65% fra industrien.

Vi håper alle deltagere har fått påfyll av tanker gjennom streamingen. 

Presentasjonene legges ut på www.tekmar.no innen kort tid.

Husk på TEKSET 2021 Digital 16. februar 2021. 

Sett av tid i kalenderen for neste års TEKMAR, 30. november og 1. desember 2021.

Vi takker for deltagelsen, og ønsker alle en god førjulstid!

1.12.2020 Velkommen til TEKMAR 2020!

Kl 09:00 braker det løs for alvor, men allerede nå kl 08:00 kan du logge deg på streamen. Frem til kl 9 kan du se vidoer av hva vi gjør i SINTEF Ocean.

Du må ha passordet du fikk tilsendt i epost 30.11 for å logge inn på videostreamen, sjekk søppelpost dersom du ikke finner eposten.

Trykk her for å komme til konferansesiden. 

Det tar ca 30 sekund før optimal videokvalitet oppnås, derfor ønsker vi at alle logger på i god tid.

 

 

30.11.2020 – Påmelding til TEKMAR Digital 2020 er nå stengt

For etteranmeldelse ta kontakt med Kari-Anne Ofstad på Kari-Anne.Ofstad(at)sintef.no

27.11.2020 Påmeldingsfrist 30.november kl 10:00

Mandag 30. november, dagen før TEKMAR Digital 2020, kl 10:00 er det påmeldingsfrist for konferansen.

Passord og link til konferansen sendes ut via epost i løpet av ettermiddagen mandag 30. november. Husk å sjekke søppelpost dersom du ikke har mottatt epost og passord innen kl 20:00.

Trykk her for å melde deg på TEKMAR Digital 2020

24.11.2020: EN UKE FØR AVGANG FOR TEKMAR 2020 DIGITAL: PÅMELDINGEN ER GODT I GANG, MED OVER 80 % INDUSTRIDELTAGELSE!

Det nærmer seg med stormskritt avgang for digitalt TEKMAR den 1. desember, som vil gjennomføres som en streaming, etterfulgt av en live diskusjon. TEKMAR går live, og det vil ikke være mulig å se opptak i etterkant av konferansen. Som for det tradisjonelle «fysiske» TEKMAR er det en høy deltagelse fra industri, med over 80% blant de påmeldte så langt.

 

Det er mange spennende presentasjoner på årets program, men vi vil kanskje spesielt ved inngangen til et nytt 10-år peke på situasjonen rundt ikke-medikamentelle verktøy mot lakselus, og hva som blir skjebnen og veien videre for denne type behandlingsløsninger for årene som ligger foran oss. Mer om bakgrunn finnes bl.a. på denne linken: https://www.fhf.no/nyheter/nyhetsarkiv/naa-boer-alle-som-avluser-termisk-bidra/

 

Vi ønsker alle velkommen til TEKMAR! Påmeldingsfrist for TEKMAR 2020 er mandag 30. nov kl 10, for å få deg med i deltakerliste.

17.11.2020: TO UKER FØR AVGANG: FISKERI- OG SJØMATMINISTER INGEBRIGTSEN ÅPNER TEKMAR 2020 1. DES. 2020. PROGRAMMET ER KLART OG PÅMELDINGEN GODT I GANG! MELD DEG PÅ FØR 20. NOV FOR Å FÅ «EARLY BIRD PRIS»!

 

Programmet for TEKMAR 2020 er nå på plass, og vi er veldig glad for at sentrale personer både fra næringssiden og myndighetssiden bidrar med innlegg under årets TEKMAR. Vi ønsker Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen spesielt velkommen, og sammen med bidrag fra både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet, har vi forventninger om at deltagerne på årets konferanse skal få «ferske styringssignaler» som peker retning for utviklingen av det sjøbaserte oppdrettet de kommende år.

 

I kjent stil setter TEKMAR fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen sjøbasert oppdrett, i år under overskriften som bør berøre de fleste av aktørene i næringen «Lakseoppdrett – langt fra optimalt?». Gjennom innlegg vil deltagerne få en bred innsikt i hvilke områder en har optimaliseringsmuligheter, blant annet for å redusere dødelighet. Det kommende året kan bli et skjebneår for ikke-medikamentelle avlusingsløsninger, og en ser også at oppdrettere ønsker å ta en enda sterkere rolle for å redusere dødelighet i produksjonen. Utfordringer etterspør nye løsninger, nye løsninger krever innovasjoner, og TEKMAR håper også i år å bidra til å gi impulser og dynamikk som kan bidra til å drive laksenæringen fremover mot en enda bedre produksjon.

 

Programmet for TEKMAR 2020 digital finner du her. Påmelding til TEKMAR 2020 gjør du her, og vær oppmerksom på at det er «early bird» pris, NOK 500,- frem til 20. november! 

 

Vi ønsker alle velkommen innovative timer den 1. desember på en som vanlig tidsaktuell konferanse, TEKMAR 2020!

2.11.2020: TEKMAR 2020: EN MÅNED TIL AVGANG UNDER FANEN: «LAKSEOPPDRETT – LANGT FRA OPTIMALT? HVORDAN OPTIMALISERE MATFISKPRODUKSJON OG SKAPE INNOVASJON FOR LAKS I MERD I CORONAENS TIDSALDER?» PÅMELDING OG MULIGHET FOR PROFILERING ER ÅPNET!

TEKMAR 2020 avholdes digitalt 1. desember 2020, som en 4 timers streamet, kompakt og pulserende konferanse! Et spennende program for TEKMAR nr. 18 er i ferd med å bli sluttført, egnet til å drive innovasjonsprosesser videre – i en tid preget av usikkerhet, endring – og med det: muligheter! Nå kan du melde deg på konferansen og se på muligheter til å profilere din virksomhet. 

 

TEKMAR er arenaen der norsk lakseoppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og morgendagens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og legger premisser for nasjonale FoU-strategier. TEKMAR har senere år samlet 350-400 deltagere, hvorav 80% fra industri, med hovedfokus på sjøbasert lakseoppdrett. Dette er med på å bekrefte TEKMAR sin posisjon som Norges ledende, innovasjonsrettede laksekonferanse.  I en tid preget av reduserte fysiske møteplasser, er misjonen for et digitalt TEKMAR ekstra viktig, for å løfte frem utfordringer, skape dynamikk for utvikling, men også for at bedrifter som ønsker det skal få mulighet til å synliggjøre seg overfor næringen. Kjernen i konferansen er som alltid tidsaktuelle presentasjoner. TEKMAR 2020 skal tilby 4 spennende og ytterst relevante timer den første desemberdagen, ikke minst gjennom at vi i år fokuserer sterkt på hva de som driver med «konvensjonelt merdoppdrett» kan gjøre av forbedringer for å styrke egen produksjon. Ved å ha innlegg fra bl.a. «foregangsoppdrettere», sikres programmet god relevans og konkret underlag for diskusjoner, dynamikk og bidrag til prosesser som vil tjene utviklingen av lakseoppdrettet det neste 10-året.

Bakteppet for TEKMAR 2020 er at lakseoppdrettet står ved et veiskille. Vil laksen fremover bli produsert i merd i Norge, eller vil den bli produsert i kar nær markedet i andre land? Under TEKMAR 2010, var framtidsperspektivet at man så for seg lønnsomt oppdrett av 2,5 millioner tonn laks i 2020, dvs. i år. En kan vel trygt si at denne ambisjonen ikke er nådd, og når en i 2020 ser utviklingen i næringen, med bl.a. et voldsomt trykk på investeringer i landbaserte produksjonsanlegg, med en potensiell produksjonskapasitet på 1,7 millioner tonn i løpet av få år, er dette radikale perspektiver for 10-året som kommer, om spådommene skal slå til. Situasjonen med Corona, og nedgang i laksepriser som følge av dette, kan både tale for, og mot, at en glidning i produksjonsløsninger og produksjonsland kan skje det neste 10-året.

Tidligere i år ble det i Norge auksjonert bort tillatelser for å øke produksjonen med ca. 27000 tonn, til en pris av nær NOK 6 MRD. Flere oppdrettere ser det som kostbart å «kjøpe økt produksjonskapasitet», og begynner nå å se at det kan være «billigere» å øke slaktet mengde fisk gjennom å drive eksisterende produksjon på en mer optimal måte. Samtidig er et av de viktigste verktøyene for ikke-medikamentelt å håndtere lakselus, termisk avlusing, på «lånt tid», og står i fare for å bli «avskiltet» som teknologi i løpet av 2021 om ikke det kan skje på en mer forsvarlig måte.

TEKMAR har siden 2003 hatt fokus på innovasjon i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi i havbruk, innen matfiskproduksjon. Med glidningen innenfor produksjonsstrategier og produksjonskonsepter, kan en reise spørsmålet ved om tradisjonelt merdoppdrett taper sin posisjon i løpet av det kommende 10-året, med de konsekvenser dette får for både oppdrettere, tjeneste- og løsningsleverandører.  Samtidig gjør glidningen, sammen med Corona situasjonen, at «nye mekanismer utløses», som kan skape endringer med muligheter for innovasjon innen en rekke områder – for den som ser disse!

TEKMAR vil i år derfor sette fokus på «vårt» eksisterende, dominerende produksjonskonsept, sjøbasert merdoppdrett, under fanen: «Lakseoppdrett – langt fra optimalt? Hvordan optimalisere matfiskproduksjon og skape innovasjon for laks i merd i Coronaens tidsalder?».

Med stor dødelighet er vi langt fra optimalisert. Andre næringer er ikke vant til å kunne leve med et forbedringspotensial med slike tallstørrelser som en ser i laksenæringen. Er problemet at vi har råd til å bære våre tap enn så lenge, og at dette blir en hemsko for innovasjon? Vi har jo et ønske om å se på laksenæringen som en sterkt industrialisert næring. Om sannheten skal frem så er vel kanskje næringen ikke alltid kjent for å «stoppe opp», trekke lærdom og gjøre målrettet forbedringsarbeid på områder som ikke gir avkastning på kort sikt?

Ved å sette fokus på optimalisering i matfiskoppdrett av laks, vil TEKMAR bidra til å skape prosesser som gjør at en også kan styrke seg både innen bærekraft, fiskevelferd, digitalisering m.v. Innen de rammer som en digital konferanse gir, vil vi sette fokus på utfordringer og konkrete områder og bidrag, for hva og hvordan en kan arbeide med optimalisering på et nytt nivå i årene som kommer!

Profilering: De senere års TEKMAR har vært utsolgt for utstillingsareal i mingleområdet, og vi tilbyr i år alternative muligheter for selskaper og andre til å profilere seg digitalt tilknyttet konferansen.  Vi tar gjerne imot innspill rundt profileringsmuligheter fra aktører som tyngre ønsker å markere sin virksomhet tilknyttet TEKMAR 2020 (kontaktperson profilering: Kari-Anne Ofstad – kari-anne.ofstad(a)sintef.no). 

Halearrangementer: Vi vil også i år tilrettelegge for halearrangementer etter at TEKMAR er slutt (kontaktperson halearrangement: Leif Magne Sunde – leif.m.sunde(a)sintef.no).

 

For å sikre deg oppdatert informasjon, følg med på www.tekmar.no, der du også kan registrere deg for å motta Nyhetsbrev.

 

TEKMAR 2020 ønsker alle velkommen til digital konferanse 1. desember!

1.10.2020: TEKMAR 2020 BLIR DIGITALT! SETT AV TIRSDAG 1. DESEMBER TIL KONFERANSE NR 18. UTFORSK MULIGHETER FOR PROFILERING OG HALEARRANGEMENT

TEKMAR, Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse, skal i år arrangeres for 18. gang. Vi har fulgt tett med på utviklingen i «Corona-situasjonen», og har to måneder før avgang, som følge av usikkerheten, konkludert med at årets konferanse skal gjennomføres digitalt, som en en-dags konferanse. Steget inn i et digitalt format tar vi som er utfordring, og vi håper vi så langt som mulig kan ta med oss de beste kvaliteter fra TEKMAR. Likefult, så vil det ikke være mulig å løfte TEKMAR konseptet i sin helhet over på en digital løsning, men vi arbeider for å finne et format som vil gi deltagerne både økt kunnskap og innsikt om viktige tema i laksenæringen.

 

Dermed: TEKMAR 2020 blir arrangert digitalt, tirsdag 1.desember 2020. Det er i gang en prosess med å utforme et godt konsept og program for årets konferanse, som vil bli gjort tilgjengelig på www.tekmar.no – og det vil også i nær framtid bli åpnet for påmelding til konferansen.

 

Hovedfokus for TEKMAR er å være arenaen der norsk lakseoppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og morgendagens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og legger premisser for nasjonale FoU-strategier. TEKMAR har senere år samlet 350 – 400 deltagere, hvorav 80% fra industri, med hovedfokus på sjøbasert lakseoppdrett. Dette er med på å bekrefte TEKMAR sin posisjon som Norges ledende, innovasjonsrettede laksekonferanse!  Vi har tro på at en endags digital konferanse, vil kunne samle enda flere deltagere!

Årets TEKMAR vil ha med seg elementer fra den fysiske konferansen, men samtidig så vil en digital utgave både gi begrensninger, men også muligheter. Kjernen i konferansen er som alltid tidsaktuelle presentasjoner, og vi utforsker mulighetene som ligger i å få til diskusjoner og dialog m.v.

De senere års TEKMAR har vært utsolgt for utstillingsareal i mingleområdet, og vi arbeider nå med alternative muligheter for selskaper og andre til å profilere seg tilknyttet konferansen.  Vi tar gjerne imot innspill rundt profileringsmuligheter fra aktører som ønsker å markere sin virksomhet tilknyttet TEKMAR 2020 (kontaktperson Kari-Anne Ofstad – kari-anne.ofstad(a)sintef.no).  På tilsvarende måte er vi også åpne for dialog rundt halearrangementer, som er aktuelle å arrangere i forlengelsen av årets TEKMAR (kontaktperson Leif Magne Sunde – leif.m.sunde(a)sintef.no).

Vi ser frem til å få på plass et spennende program som bidrar til å drive innovasjoner videre – i en tid preget av usikkerhet, endring – og med det: muligheter!

For å sikre deg oppdatert informasjon, følg med på www.tekmar.no, der du også kan registrere deg for å motta nyhetsbrev.

Vi ønsker alle velkommen til TEKMAR 2020!

10.12.2019: PRESENTASJONER OG BILDER FRA TEKMAR 2019 ER LAGT UT!

TEKMAR har nå lagt ut presentasjoner og bilder fra årets konferanse. Disse finner du under tidligere konferanser/ TEKMAR 2019.

Vi minner om TEKMAR 2020, som arrangeres i Trondheim, 1. og 2. desember 2020! Sett av tid i kalenderen, meld deg på nyhetsbrev (tips gjerne andre også!) for å få informasjon.

HUSK OGSÅ TEKSET: TEKSET 2020 setter fokus på innovasjon i settefisk og arrangeres i Trondheim, 11.-12. februar 2020. Mer informasjon og påmelding på www.tekset.no