Nyheter

22.09.2022 – Påmeldingen er godt i gang med over 50 påmeldte, og mange større stander er bestilt!

Årets TEKMAR er den 20. konferansen i rekken, og går av stabelen på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 6. og 7. desember 2022.  Påmeldingen til konferansen, samt mulighet til å bestille standplass i mingleområdet til Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse, er nå åpnet.

Et tidsaktuelt og relevant program, som setter fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger innenfor sjøbasert lakseoppdrett, er under utarbeidelse.

TEKMAR ble arrangert for første gang i 2003, bl.a. drevet frem av tendenser til at selskaper «ble seg selv nok», og at muligheten til å skape dynamikk og med det muligheter for innovasjon viste tegn til å stagnere. Gjennom de årene som har gått siden har det vært en eksplosiv utvikling innen det sjøbaserte oppdrettet, både relatert til teknologi, men også for rammebetingelser.

Uten å ha mulighet til «å gi og få impulser» er det lite innovasjon som skjer. Ei heller at mulighet til å realisere innovasjonene i praksis blir utløst. TEKMAR har bidratt over tid til mange prosesser, både for å redusere rømming, bedre HMS, skape mer hensiktsmessige havbruksfartøy, mer miljøriktige avlusingsoperasjoner m.v., og ikke minst hvordan sørge for at fiskens velferd og helse ivaretas i teknologisammenheng. En arena der personer og selskaper kan møtes blir også viktig i laksenæringen i de årene som ligger foran oss!

Presentasjonene fra de ulike TEKMAR som er arrangert opp igjennom årene er tilgjengelig på tidligere konferanser, og er på mange måter en «historiebok» som følger utviklingen av det sjøbaserte lakseoppdrett de to siste ti-årene.

TEKMAR samler årlig 300 – 400 deltagere, hvorav opp mot 80 % kommer fra industrien. Med sin fordeling av aktører på runde bord, relevante foredrag og muligheter til diskusjon og nettverksbygging, skaper TEKMAR en arena og et klima for innovasjon, både for gjengangere og nye deltagere. De senere år ser vi spesielt nytten ulike teknologi- og tjenesteleverandører har for å møtes for å skape fundament for at teknologier smelter sammen, og med det skaper morgendagens løsninger som kan tilbys oppdrettsselskapene.

TEKMAR 2022 arrangeres av SINTEF Ocean, i godt samarbeid med klyngene NCE Aquaculture, NCE Aquatech og NCE Seafood Innovation, samt Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges forskningsråd, Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske maritime Eksportører.

 

Vi ønsker alle velkommen til TEKMAR 2022! Påmelding til konferansen og bestilling av stand er nå åpnet, og dersom du er nysgjerrig på muligheter for å arrangere egne arrangement før eller etter TEKMAR så tar vi gjerne en dialog på dette.

18.8.22 Sett av 6.-7. desember for jubileums-TEKMAR!

I år arrangeres TEKMAR nr. 20 i rekken, og vi satser på fullt hus på jubileumskonferansen!

Forberedelsene til et tidsaktuelt program i god TEKMAR-ånd er godt i gang. TEKMAR skal gjennomføres på samme lest som tidligere år, med dagsaktuelle foredrag, spennende foredragsholdere og gullappseanser som legger opp til  diskusjon og innovasjon rundt bordene. Det blir også i år mulighet for stander og markedsføring i mingleområdet utenfor konferansesalen. De siste årene har vi  samlet inntil 400 deltakere, hvorav ca 80% er fra industrien. Det kan være muligheter for å ha halearrangement i forlengelsen av dag 2. 

 

Påmelding til konferansen og bestilling av standplass blir åpnet ca 1. september. 

Meld deg på nyhetsbrevet for å få TEKMAR-informasjon fortløpende på epost. 

 

Vi ønsker alle velkommen til Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse!

3.12.21 TEKMAR 2021 PRESENTASJONENE ER NÅ TILGJENGELIG. SETT AV TEKMAR 2022: 6. OG 7. DESEMBER 2022 I KALENDEREN!

Vi har da gleden av å meddele at presentasjonene fra TEKMAR 2021 nå er lagt ut på nettsiden.    

Sett av 6. og 7. desember 2022 for TEKMAR 2022, og markering av 20-års jubileum!  Meld deg på Nyhetsbrev, og sikre deg at du får siste nytt fra TEKMAR.

Vi minner også om søsterkonferansen TEKSET, som setter fokus på settefisknæringen. TEKSET er utsatt til 4.-5. mai 2022, mer informasjon om denne finner du på www.tekset.no.

Vi ønsker alle «TEKMARISTER» en riktig god førjulstid!

1.12.21 TEKMAR 2021 har lagt til kai!

Da er to intensive dager i innovasjonens lys gjennomført. Vi takker alle foredragsholdere, konferansedeltagere, utstillere og andre bidragsytere for at vi kom godt i mål med arrangementet.

Presentasjoner fra konferansen vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden i løpet av kort tid!

Sett av 6. og 7. desember 2022 for TEKMAR 2022, og markering av 20-års jubileum!

God advendtstid til alle «TEKMARISTER»!

29.11.2021 TEKMAR 2021: Straks klar for avgang med over 250 deltagere!

De siste forberedelser gjøres for å kunne ta imot deltagere og foredragsholdere til årets konferanse, som starter i morgen tirsdag med registrering fra kl 830 på Clarion Hotel og Congress. Vær gjerne ute i god tid, slik at vi unngår unødig kødannelse.

Vi ønsker alle velkommen til årets konferanse, og lykke til med to innovative førjulsdager.

26.11.2021 TEKMAR 2021 er fulltegnet. Kontakt oss for å stå på venteliste

I dialog med hotellet har vi begrenset antall deltakere pr bord, for å sikre god smitteforebygging mot korona. TEKMAR 2021 er fulltegnet med over 250 deltakere. 

For å stå på venteliste send en epost til: johanne.woll@sintef.no. Tittel på epost må være «Venteliste TEKMAR 2021».

Ventelisten opererer etter «først til mølla»-prinsippet.

Velkommen til TEKMAR 2021!

 

23.11.2021 En uke til avgang med nærmere 250 påmeldte deltakere, hvorav 70 % industriandel

Tirsdag i neste uke braker det løs for den 19. TEKMAR-konferansen: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner.

Et av fokusene på årets konferanse er samfunnets forventninger til laksenæringen. Havbruk i Norge benytter fellesskapets arealer og ressurser til matproduksjon. Dette fører til verdiskapning, kompetansebygging og matsikkerhet, men det fører også med seg beslaglagte areal og utslipp. For å belyse temaet kommer blant annet ordfører i Hitra kommune, Ole Laurits Haugen, og Regionleder i Norges Miljøvernforbund, Arne Roger Hansen.

Vi ser frem til å igjen arrangere en fysisk konferanse, innenfor de retningslinjer myndighetene setter med hensyn til Corona.

Følg med på nettsiden www.tekmar.no for oppdatert informasjon frem mot konferansen, her kan du også melde deg på. 

Velkommen til TEKMAR 2021!

15.11.21 To uker før avgang – nærmere 200 påmeldte, med 70% industrideltagelse, til årets fysiske laksekonferanse

Temaene for årets TEKMAR har blitt enda mer aktualisert etter klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. 1,5-gradersmålet må nås, og det vil trolig føre til nye krav og forventninger for de fleste industrier, laksenæringen inkludert. TEKMAR 2021 kan være med å gi deg et forsprang, bl.a. gjennom å bli bedre kjent med EU sin taksonomi.

I tillegg til at det ligger en sky av behov for å finne mer bærekraftige løsninger, preges verdensbildet fortsatt av Corona. Sammen med hotellet legger vi opp til å gjennomføre et arrangement som ivaretar de til enhver tid gjeldende krav for smitteforebygging.  Vi forbereder TEKMAR i «klassisk stil», med bordinndeling, rundebordsdiskusjoner, samt gode muligheter til å mingle i standområdet. Det legges dermed opp til gode muligheter for nettverksbygging. Nytt av året er at vi legger opp til TEKMAR-REFLEX, der det vil bli gjennomført diskusjoner med utvalgte foredragsholdere på scenen.  Vi vil følge de til enhver tid gjeldende regler for å håndtere Corona situasjonen på en best mulig måte, og som følge av dette kan det komme restriksjoner i deltagerantall fram mot arrangementet. Vær derfor tidlig ute og melde deg på om du vil sikre deg plass på konferanse og/eller stand.

Det endelige program finner du nå på her. Meld deg på konferanse og /eller stand her.

Velkommen til TEKMAR 2021

9.11.2021 TEKMAR 2021: Tidsaktuelle innlegg fra Inge Berg, Nordlaks og Erik Stiklestad, Aker Solutions peker vei for morgendagens leverandørindustri i lys av taksonomi.

Overordnet tema for den 19. TEKMAR-konferansen i Trondheim, 30. nov. og 1. des., er «Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner». Over 150 er påmeldt 3 uker før konferansestart – ta en titt på det spennende programmet og sikre deg plass. 

 

På årets TEKMAR har vi gleden av å høre Inge Berg, en “self-made” oppdretter, som både tar et stort ansvar for innovasjon, samt viktig rolle i utvikling av lokalsamfunn.  I nåværende rolle som direktør for strategi og prosjektutvikling, sitter han på mye erfaring bl.a.  fra arbeidet med å utvikle nyskapende produksjonsløsninger for land og sjø, ikke minst verdens største lakseoppdrettsanlegg, den 380 m lange Havfarm, og to tilhørende moderne brønnbåter.  Vi ser frem til å høre en investerende oppdretters perspektiv på leverandørindustrien mot 2030.

Aker Solutions på Verdal er en bedrift som har lange tradisjoner innen bygging av spesielt stålstrukturer, og som i senere tid har merket skiftet som skjer i oljenæringen.  Verftet har gjort seg erfaringer med realisering av nye oppdrettskonsepter. Det snakkes om et skifte i akvakulturindustrien, men et nøkkelspørsmål er i hvilken grad Norge har selskaper med fasiliteter til å gjennomføre bygging og service på større merdkonsepter, som i dag bygges i Østen.  Det blir spennende å høre verftsdirektør Erik Stiklestad sine tanker rundt Norge sin kapasitet og infrastruktur for å bygge morgendagens eksponerte havbruksteknologier.

En konsekvens av større produksjonsenheter er at individkontroll og oppfølging blir vanskeligere. For å belyse det får vi besøk av blant annet Solveig Nygaard, Grieg Seafood ASA. Solveig holder foredrag under tittelen «Overvåkning av fiskevelferd i dag og om 5 år». Her kommer vi inn på akseptable grenseverdier i lakseoppdrett og automatisert registrering av fiskevelferd.  Eirik Svendsen, SINTEF Ocean, forteller om nye, spennende teknologiske muligheter for registrering av fiskevelferd i foredraget «Kan vi ta pulsen på laksen med nye teknologier?».

Mattilsynet, ved Else Marie Stenevik Djupevåg, deler erfaringer og forventinger til dagens og fremtidens teknologier for telling av lakselus, og hva slags erfaringer en har gjort seg det året det har vært gitt dispensasjon fra å telle lakselus på manuelt vis. Hvilke verktøy har vi, og hva trenger vi fremover for at en skal kunne ha kontroll på lusestatus uten å risikere å skade fisk? Har fiskevelferdstjenestene de verktøyene som trengs eller er det nødvendig å innovere nye løsninger for å sikre et godt og trygt liv for laksen?

I tillegg de ovenfornevnte foredragsholdere, ventes ytterligere tidsaktuelle presentasjoner i rekken av foredragsholdere, og det ligger dermed til rette for to interessante førjulsdager i Trondheim under årets TEKMAR-konferanse. Følg med i de kommende nyhetsbrevene og på TEKMAR sin nettside for oppdatert informasjon frem mot konferansen 30. nov – 1.des 2021.

02.11.2021 Statssekretæren åpner TEKMAR 2021. Nærmere 150 påmeldte en måned før konferansestart.

Statssekretær Kristina Hansen (Ap), Nærings- og fiskeridepartementet, åpner årets TEKMAR-konferanse. Foredraget har tittelen Valg av kurs for norsk laks frem mot 2030. Vi er spent på å høre tankene til den nye regjeringen om veien videre for laksenæringen i Norge.

I tillegg til statssekretæren har flere foredragsholdere blitt bekreftet denne uka, og TEKMAR 2021 vil inneholde mye konkret fagstoff som er relevant for alle deler av matfisknæringen. Sjekk ut det oppdaterte programmet her.

Det er snart 150 påmeldte deltakere til TEKMAR 2021, og over 20 bedrifter har booket standplass. Det er fortsatt ledig plass til både deltakere og bedrifter, meld deg på her.

I ukene frem mot konferansen vil vi sende ut nyhetsbrev der vi trekker frem noe av det faglige innholdet i TEKMAR 2021, meld deg på nyhetsbrevet for oppdatert informasjon.

21.10.21 TEKMAR 2021: FØRSTE VERSJON AV PROGRAM ER TILGJENGELIG!

TEKMAR, Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse, har gleden av å presentere det foreløpige programmet for årets konferanse i Trondheim, 30. nov. og 1. des., med tittelen: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner. Er null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie i lakseoppdrett kinderegg eller fri fantasi?

Påmelding til konferanse og stand er godt i gang med over 70 påmeldte 6 uker før avgang! Sikre deg plass på den viktigste, fysiske møteplassen for matfiskoppdrett av laks i år!

Etter at koronarestriksjoner er opphevet, er det mulig å sikre seg standplass for den som vil profilere egne produkter og tjenester i mingleområdet. Det ligger også til rette for å arrangere halearrangement tilknyttet TEKMAR. Påmelding til TEKMAR 2021, både som konferansedeltager og for stand kan du gjøre her.

Vi har invitert en rekke spennende foredragsholdere, som hver for seg og samlet, belyser sentrale, tidsaktuelle tema som ventes å ha stor betydning for hvilken utvikling matfiskoppdrett av laks vil ta i årene som kommer.  Som deltager vil du få viktige impulser, og ikke minst ha mulighet til å koble deg sammen med andre aktører, som kan «samskape» innovasjonene som kan levere morgendagens løsninger på dagens utfordringer.

Konferansen delt inn i sesjonene:

Sesjon 1: Velkommen og motivasjon

Sesjon 2: Taksonomi i lakseoppdrett – konsekvenser for valg av teknologi og produksjon i praksis?

Sesjon 3: Hvordan gjøre alle til laks – prinsipper og teknologier for redusert produksjonstid?

Sesjon 4: Rom for samarbeid

 

For å motta siste nytt fra TEKMAR, følg med på www.tekmar.no, her kan du også tegne deg for å motta Nyhetsbrev, samt melde deg på stand og konferanse.

 

 

12.10.21 TEKMAR 2021: Årets konferanseprogram er i oppløpet! Sikre deg standplass, og melde deg på konferanse før 15.10. for rabattert pris.

Forberedelsen av TEKMAR nr. 19 er i innspurten, og et tidsaktuelt program er under utarbeidelse. Med opphevede Corona-restriksjoner åpner vi nå for at det blir standplasser som tidligere, så meld deg på om du vil sikre deg en av standplassene.

Årets konferanse har tittelen: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner. Er null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie i lakseoppdrett kinderegg eller fri fantasi?

For å aktualisere tematikken er konferansen delt inn i sesjonene:

Sesjon 1: Velkommen og motivasjon

Sesjon 2: Taksonomi i lakseoppdrett – konsekvenser for valg av teknologi og produksjon i praksis?

Sesjon 3: Hvordan gjøre alle til laks – prinsipper og teknologier for redusert produksjonstid?

Sesjon 4: Rom for samarbeid

Programmet er i ferd med å sluttføres, og vil snart bli lagt ut på www.tekmar.no, der det er mulig å tegne seg for å motta nyhetsbrev, samt melde seg på konferanse og stand. 

Link til påmelding

Bakgrunn for TEKMAR 2021:

Årets konferanse arrangeres under fanen «Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner«.

Er null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie i lakseoppdrett kinderegg eller fri fantasi? Står lakseoppdrettsnæringen i et dilemma når det skal velges produksjonsteknologier for det neste tiåret?

Verden endres raskere enn noen gang. Bærekraft, klima og det grønne skiftet konkretiseres innen alle industrier, og det er annonsert innføring av EU sin taksonomi for havbruk, som i sterkere grad kobler sammen det grønne skiftet og penger. I den foreslåtte Miljøteknologitillatelse-ordningen ble det signalisert at «null utslipp» er mantraet og viser forventningene fremover, men kan lett oppfattes som et nådestøt for tradisjonelt merdbasert oppdrett. Det er lite som tyder på at kravene fra ny regjering vil være mindre.

TEKMAR er Norges ledende, innovasjonsrettede laksekonferanse, og har siden 2003 satt fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger i matfiskoppdrett av laks. TEKMAR arrangeres for 19. gang, og samler gjerne 300-400 deltagere, der ca 80 % kommer fra industri. Vi gleder oss til igjen å arrangere en fysisk konferanse og møteplass, med tidsaktuelle innlegg, rundeborddiskusjoner, gullappseanser og mingling i standområdet, som bidrar til å gi deg nytt tankegods og posisjonere deg og din organisasjon for det som vil skje de neste årene.

Teknologiutviklingen for matfiskoppdrett tar nå ulike veier med hensyn til løsninger, og teknologiene som har vært førende de siste tiårene utfordres av mange nye. En ser at oppdrettere prøver ut ulike løsninger, og det er uenighet om hvilke teknologier morgendagens produksjon av matfisk skal skje i.  Noen velger å investere i lukkede merder, andre satser offshore, og noen satser på landbaserte anlegg.  Stadig flere oppdrettere kjøper sin første lukkede merd.  Er lukket oppdrett i sjø kompromisset mellom laksenæring, myndigheter og samfunnet mot 2030? Er dette teknologien, og for mange «det sure eplet» som kan styre næringen mot krav om nullutslipp (inkludert lakselus), null rømming og null ressurser på avveie, og muliggjøre kortere produksjonstid og forbedret produksjon? Svaret er ikke gitt, men spørsmålet er med på å åpne rom for innovasjon, og gir føringer for morgendagens utstyrsleverandører og tjenesteindustri, og åpner også opp for andre typer løsninger, nasjoner m.v.

Produksjonstid er en faktor som er med på å drive frem nye teknologier, primært for å svare på lakselusutfordringen. Samtidig kan kortere produksjonstid gå på bekostning av fiskens helse, eller medføre økt energibehov. Kan nye produksjonskonsepter medvirke til at vi kan snu fokus fra biomasse til individ i oppdrettet, gi fisken tid og redusere motsetningen mellom ønsket om redusert produksjonstid og «turbofisk»? En viktig stemme som fort kan bli glemt i teknologiutviklingsprosessen er fisken, og de valg som gjøres bl.a. for å redusere produksjonstid og gjøre oppdrettet mer lønnsomt, kan åpne for nye innovasjoner for å håndtere produksjonen.

Mange lider nå valgets kvaler om hva slags strategier og produksjonsteknologier som skal velges for å sikre at en er med på vinnerlaget i 2030. Ulike forhold er med på å gjøre matfiskoppdrettet mer komplekst, krevende og med kompromisser. Dilemma 1: Redusert produksjonstid er viktig, men samtidig kan rask vekst for laksen være negativt? Dilemma 2: Lukket produksjon hindrer utslipp, men krever økt energibehov? Utfordringen er at det er flere krav som skal oppfylles samtidig, og som lett er i motsetning til hverandre. TEKMAR 2021 ønsker å løfte opp problemstillinger, og fasilitere slik at aktører sammen kan søke å bringe frem de produkter og tjenester som sikrer at de norske aktørene er relevante som tilbydere også i fremtiden, i en verden der laks er i ferd med å bli en global art for alvor.

Velkommen til TEKMAR 2021.

17.09.2021 – Påmeldingen til TEKMAR 2021 har åpnet!

Korona til tross, norsk laksenæring fosser fremover for fullt, med sine muligheter og utfordringer. Nye konsepter for matfiskproduksjon realiseres, samtidig som rammebetingelser nasjonalt endres, og krav fra omgivelser, som «EU’s taxonomi», skaper ny dynamikk.  Med dette som bakteppe arbeides det nå frem program for to spennende førjulsdager i Trondheim, 30. november og 1. desember!

Som følge av koronasituasjonen har vi satt en deltakerbegrensning på 400 deltakere, og vi har gjort endringer i profileringspakkene sammenlignet med tidligere år. Påmelding er nå åpnet, og inkluderer tilgang til konferansen begge dagene, samt lunsj. Frem til 15. oktober er det gitt en rabattert pris for konferansedeltagelse.  Som tidligere år arrangeres det middag den første konferansedagen, egen påmelding til middag finner du i deltakerpåmeldingen.

Mer informasjon om profileringspakker finner du her og i menyen øverst på nettsiden.

Link til deltakerpåmelding

Hold deg oppdatert på siste TEKMAR-info via nyhetsbrevet

29.06.2021 TEKMAR gjennomføres som normalt i 2021.

TEKMAR 2021 planlegges som en fysisk konferanse i kjent TEKMAR-stil. Vi legger opp til at det skal bli aktuelle foredrag i salen, gullappseanser, standområde, lunsj og middag – alt i kjent TEKMAR-stil.

Sett av datoene tirsdag 30. nov og onsdag 1. des. 2021 for innovative førjulsdager i Trondheim.

Vi gleder oss til å endelig treffe gamle og nye TEKMARister, mingle og knytte nye bekjentskap.

Dette forutsetter at situasjonen i Norge er slik at det tillates å arrangere konferanser med 4-500 deltakere. Vi i TEKMAR har troen på at det vil være åpent for slike konferanser når vi kommer til desember. En endelig avgjørelse på konferanseformen vil bli tatt i høst. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på nettsiden og sendes ut i nyhetsbrevet.

Trykk her for å melde deg på nyhetsbrevet og få den ferskeste TEKMAR-informasjonen rett i inbox.

1.12.2020 Presentasjoner og TEKMAR Respons er tilgjengelig

Resultatene fra den uhøytidelige spørreundersøkelsen TEKMAR Respons er lastet opp. Spørsmål og resultat finner du her.

De fleste presentasjonene fra TEKMAR 2020 Digital er lastet opp på siden TEKMAR 2020, som du finner øverst i menyen under tidligere konferanser. De siste presentasjonene vil bli lagt inn om kort tid. Der kan du også finne presentasjoner fra alle TEKMAR-konferansene, helt tilbake til 2003. 

1.12.2020 – Nok en TEKMAR har kommet i mål!

TEKMAR 2020 Digital har nå blitt arrangert med over 200 deltagere, hvorav 65% fra industrien.

Vi håper alle deltagere har fått påfyll av tanker gjennom streamingen. 

Presentasjonene legges ut på www.tekmar.no innen kort tid.

Husk på TEKSET 2021 Digital 16. februar 2021. 

Sett av tid i kalenderen for neste års TEKMAR, 30. november og 1. desember 2021.

Vi takker for deltagelsen, og ønsker alle en god førjulstid!

1.12.2020 Velkommen til TEKMAR 2020!

Kl 09:00 braker det løs for alvor, men allerede nå kl 08:00 kan du logge deg på streamen. Frem til kl 9 kan du se vidoer av hva vi gjør i SINTEF Ocean.

Du må ha passordet du fikk tilsendt i epost 30.11 for å logge inn på videostreamen, sjekk søppelpost dersom du ikke finner eposten.

Trykk her for å komme til konferansesiden. 

Det tar ca 30 sekund før optimal videokvalitet oppnås, derfor ønsker vi at alle logger på i god tid.

 

 

30.11.2020 – Påmelding til TEKMAR Digital 2020 er nå stengt

For etteranmeldelse ta kontakt med Kari-Anne Ofstad på Kari-Anne.Ofstad(at)sintef.no

27.11.2020 Påmeldingsfrist 30.november kl 10:00

Mandag 30. november, dagen før TEKMAR Digital 2020, kl 10:00 er det påmeldingsfrist for konferansen.

Passord og link til konferansen sendes ut via epost i løpet av ettermiddagen mandag 30. november. Husk å sjekke søppelpost dersom du ikke har mottatt epost og passord innen kl 20:00.

Trykk her for å melde deg på TEKMAR Digital 2020

24.11.2020: EN UKE FØR AVGANG FOR TEKMAR 2020 DIGITAL: PÅMELDINGEN ER GODT I GANG, MED OVER 80 % INDUSTRIDELTAGELSE!

Det nærmer seg med stormskritt avgang for digitalt TEKMAR den 1. desember, som vil gjennomføres som en streaming, etterfulgt av en live diskusjon. TEKMAR går live, og det vil ikke være mulig å se opptak i etterkant av konferansen. Som for det tradisjonelle «fysiske» TEKMAR er det en høy deltagelse fra industri, med over 80% blant de påmeldte så langt.

 

Det er mange spennende presentasjoner på årets program, men vi vil kanskje spesielt ved inngangen til et nytt 10-år peke på situasjonen rundt ikke-medikamentelle verktøy mot lakselus, og hva som blir skjebnen og veien videre for denne type behandlingsløsninger for årene som ligger foran oss. Mer om bakgrunn finnes bl.a. på denne linken: https://www.fhf.no/nyheter/nyhetsarkiv/naa-boer-alle-som-avluser-termisk-bidra/

 

Vi ønsker alle velkommen til TEKMAR! Påmeldingsfrist for TEKMAR 2020 er mandag 30. nov kl 10, for å få deg med i deltakerliste.